เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

cantillate แปล

การออกเสียง
"cantillate" การใช้
คำแปลมือถือ
 • สวดเป็นทำนอง
  ท่องบทสวดเป็นทํานอง
 • cantilever steps    เชิงบันไดตอนล่างซึ่งเป็นส่วนที่รับน้ำหนัก
 • cantilever principle    หลักหรือวิธีการก่อสร้างท้าวแขนออกไปรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้าง
 • canting    adj. ที่ไม่จริงใจ ชื่อพ้อง: insincere, hypocritical
 • cantilever bridges    สะพานยื่น
 • cantino planisphere    แผนที่โลกกันตีโน
 • cantilever bridge    สะพานหก
 • cantle    พนักพิงอานม้า
 • cantilever beam    คานยื่น
 • canto    n. ตอนหนึ่งของบทกวี
ความหมาย
  คำกริยา
 • recite with musical intonation; recite as a chant or a psalm; "The rabbi chanted a prayer"
  ชื่อพ้อง: chant, intone, intonate,