เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

capital of the united kingdom แปล

การออกเสียง:
"capital of the united kingdom" การใช้
คำแปลมือถือ
 • กรุงลอนดอน
  เมืองหลวงประเทศอังกฤษ
 • capital     1) n. ข้อได้เปรียบ ชื่อพ้อง: advantage 2) n. คนร่ำรวย 3) adj.
 • united     1) adj. รวมกัน ที่เกี่ยวข้อง: ร่วมกัน ชื่อพ้อง: join คำตรงข้าม:
 • united kingdom     n. สหราชอาณาจักร ที่เกี่ยวข้อง: ประเทศอังกฤษ ชื่อพ้อง: Great
 • kingdom     1) n. กลุ่ม ที่เกี่ยวข้อง: วงศ์, พวก ชื่อพ้อง: realm 2) n.
 • capital punishment in the united kingdom    โทษประหารชีวิตในสหราชอาณาจักร
 • capital of the united states    เมืองหลวงประเทศสหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กรุงวอชิงตัน
 • united arab emirates’s capital    กรุงอาบูดาบี เมืองหลวงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • united kingdom–united states relations    ความสัมพันธ์สหราชอาณาจักร–สหรัฐ
 • 1806 in the united kingdom    สหราชอาณาจักรใน ค.ศ. 1806
 • 1807 in the united kingdom    สหราชอาณาจักรใน ค.ศ. 1807
 • 1812 in the united kingdom    สหราชอาณาจักรใน ค.ศ. 1812
 • 1818 in the united kingdom    สหราชอาณาจักรใน ค.ศ. 1818
 • 1820 in the united kingdom    สหราชอาณาจักรใน ค.ศ. 1820
 • 1826 in the united kingdom    สหราชอาณาจักรใน ค.ศ. 1826
 • 1830 in the united kingdom    สหราชอาณาจักรใน ค.ศ. 1830