เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

carpophore แปล

การออกเสียง
"carpophore" การใช้
คำแปลมือถือ
 • คาร์โปฟอร์
 • carpool lane    n. ช่องถนนสำหรับรถยนต์ที่ใช้ร่วมกันหลายคน
 • carpool    คาร์พูล
 • carpoptosis    ข้อมืออัมพาต ข้อมือตก
 • carpology    ผลไม้วิทยา
 • carport    n. ที่จอดรถซึ่งสร้างโดยการต่อหลังคาจากด้านข้างตึก
 • carpodacus purpureus    นกฟินช์สีม่วง
 • carpospore    คาร์โพสปอร์
 • carpodacus mexicanus    นกเฮาส์ฟินช์
 • carpous    ผลไม้
ความหมาย
  คำนาม
 • a slender stalk that furnishes an axis for a carpel