เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

castelldefels แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • กัสเต็ลย์ดาแฟ็ลส์
  • castellated nut    หัวนอตสกรูแบบหนึ่ง มีลักษณะเป็นแฉก
  • castellated    adj. ที่มีลักษณะเหมือนปราสาท ชื่อพ้อง: castled, crenelated, crenellated
  • castellón de la plana    กัสเตยอนเดลาปลานา
  • castellan    เจ้าปราสาท
  • castelão    กัสเตเลา
  • castella    คัสเตลลา
  • castelão (ceará)    กัสเตเลา (รัฐเซอารา)
  • castelfranco madonna    พระแม่มารีคาลเตลฟรังโค (จอร์โจเน)
  • caster    n. ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ ชื่อพ้อง: castor