เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

coloring แปล

การออกเสียง
พหูพจน์: colorings   
"coloring" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. กระบวนการเปลี่ยนสี
  ที่เกี่ยวข้อง: วิธีการใส่สี
  2) n. สีผสมอาหาร
  ชื่อพ้อง: colouring, food coloring, food colouring
  3) n. สีผิวหรือสีผม
 • coloring agent    n. exp. สารแต่งสี [sān taeng sī]
 • coloring book    n. exp. สมุดระบายสี [sa mut ra bāi sī]
 • coloring material    วัตถุที่ให้สี
 • food coloring    n. exp. สีผสมอาหาร [sī pha som ā hān]
 • graph coloring    การระบายสีกราฟ; การให้สีกราฟ
 • hair coloring    การย้อมผม การทำสีผม ยาย้อมผม สีย้อมผม การย้อมสีผม
 • skin coloring    ลักษณะผิว
 • colorimetry    การเปรียบเทียบสี
 • colorimeter    มาตรเทียบสี การเปรียบเทียบสี
 • colorific    ทําให้เกิดส’ เกี่ยวกัยสี
 • colorfulness    ความมีสีสัน ความมีชีวิตชีวา สีสัน ความสดใส
 • colorful sweet sticky rice    n. exp. ข้าวเหนียวแก้ว [khāo nīo kaēo]
 • colorise    ระบายสี ทำให้เกิดสี ลงสี
ประโยค
 • ไม่ใช่จีเอ็มโอ, สารไม่มีสีหรือสารเคมีหรือปุ๋ย
  Non-GMO, no additives, colorings or chemical pesticides or fertilizers
 • ไร้สารแต่งรส สารให้ความหวานและสี
  FREE FROM ARTIFICIAL FLAVORINGS, SWEETENERS, COLORINGS
 • ระบายสี แสกน และรับชมสิ่งที่คุณระบาย กระโดดออกมามีชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์
  Color, scan, and watch as your colorings magically leap off the page and come to life!
 • ไม่มีกลิ่นและสีสังเคราะห์
  No Synthetic Fragrance & Colorings
 • ไม่มีส่วนผสมของสีหรือสารปรุงแต่งสารกันบูดส่วนผสมจากนมข้าวโพดยีสต์โซเดียมตังข้าวสาลีหรือแป้ง
  Does not contain artificial colorings or flavoring, preservatives, dairy ingredients, corn, yeast, s sodium, gluten, wheat or starch
 • รวมสีให้ตรงกับความต้องการสีหรือรถยนต์’ เคร่องแรก, ผสมหรือบางสี, ใช้เปลี่ยนหรือความแข็งแรงผสมอุปกรณ์.
  Combine paints to match colour requirements or autos’ first colorings, mixing or thinning paints, applying spatulas or strength blending equipment.
 • สำหรับการผลิตกระดาษที่จะใช้สีวาดชดเชยเขียนกระดาษและประเภทอื่น ๆ ของพื้นที่มวลของ m1 ฮิตฮิตฮิต + g เพื่อฮิต + ฮิต
  For the manufacture of paper to be used colorings Drawing offset writing paper and other types of mass area of ​​m1 2 100 + 5 g to 160 + 7.
 • วิเคราะห์งานร้องขอเพื่อให้แน่ใจไปกลายเป็นแบรนด์, รายละเอียดสินค้า, เคร่อง, หรือการเผยแพร่คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง.
  Analyze job requests to ascertain portions to become branded, stock specs, colorings, or publishing instructions that are particular.
 • ประกอบด้วยกระเทียมดำ 4 ชิ้น / ถุงโดยธรรมชาติทั้งหมดได้จากการหมักกระเทียมในเครื่องกระเทียมดำโดยไม่มีสีหรือสารกันบูดเพิ่ม
  Contains Black Garlic 4 pcs/bag , totally natural, obtained through garlic fermentation in a Black Garlic Machine, without any added colorings or preservatives
 • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ผลิตจากผักและผลไม้ธรรมชาติ บรรจุในถุงรูปแบบใหม่ที่ถูกสุขอนามัย เหมาะสำหรับทารกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  The first range of products are all-natural fruit and vegetable purees in innovative pouch packaging, suitable for infants and young children from six months and up. All Peachy products are made completely from natural ingredients, free from artifical additives such as preservatives, colorings or sweeteners.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2
ความหมาย
  คำนาม
 • the act or process of changing the color of something
  ชื่อพ้อง: colouring,

 • a visual attribute of things that results from the light they emit or transmit or reflect; "a white color is made up of many different wavelengths of light"
  ชื่อพ้อง: color, colour, colouring,

 • a digestible substance used to give color to food; "food color made from vegetable dyes"
  ชื่อพ้อง: colouring, food coloring, food colouring, food color, food colour,