เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

commandment แปล

การออกเสียง
พหูพจน์: commandments   
"commandment" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. คำสั่ง
  ชื่อพ้อง: command, order
 • great commandment    บัญญัติเอก
 • the eleventh commandment    ฮิคารุเซียนโกะ
 • commanding room    n. exp. หอบังคับการ [hø bang khap kān]
 • commanding officer    1. n. - ผู้การ [phū kān] - ผู้บังคับการ [phū bang khap kān] 2. n. exp. - ผู้บังคับการเรือ [phū bang khap kān reūa] - ผู้บัญชาการ [phū ban chā kān]
 • commandments    การออกคำสั่ง คำสั่ง หนึ่งในบัญญัติ10ประการ
 • commanding general    ท่านผู้บัญชาการ
 • commando    1) n. สมาชิกของหน่วยจู่โจม ที่เกี่ยวข้อง: สมาชิกของหน่วยรบเฉพาะกิจ, สมาชิกหน่วนคอมมานโด ชื่อพ้อง: paratrooper, raider, soldier 2) n. หน่วยจู่โจม ที่เกี่ยวข้อง: หน่วยรบเฉพาะกิจ, หน่วยคอมมาน
 • commanding center    n. exp. ศูนย์บัญชาการ [sūn ban chā kān]
 • commando order    คำสั่งคอมมานโด
 • commanding    adj. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา, ซึ่งเป็นผู้สั่งการ, ซึ่งมีอำนาจเหนือ ชื่อพ้อง: sizable, dominant
 • commandos (united kingdom)    คอมมานโด (สหราชอาณาจักร)
ประโยค
 • พระเยซูตรัส... \"เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย
  Jesus--"a new commandment that I give unto you
 • คิดดูสิ พวกนั้นยังแหกกฎได้ ฉันก็จะแหกกฎซักอันบ้าง
  Figured, they can break that commandment, I can break a different one.
 • ฉันไม่รู้เลยเกี่ยวกับบัญญัติ 10 ประการอะไรเนี่ย
  I don't even know what the fucking Commandments are.
 • เธอทำบัญญัติเสียความศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วละมั้งนั่น
  I think you might have broken a commandment somewhere in there.
 • ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา จงประพฤติตามบัญญัติของเรา
  14:15 If ye love me, keep my commandments.
 • พวกเขารักษาบัญญัติของพระเจ้าและมีพยานของพระเยซู!
  They keep the commandments of God and have the testimony of Jesus!
 • 118:47 และฉันครุ่นคิดในพระบัญญัติของพระองค์, ที่ฉันรัก.
  118:47 And I meditated on your commandments, which I loved.
 • 22:38 นี้เป็นคำบัญชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นครั้งแรก.
  22:38 This is the greatest and first commandment.
 • ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา จงรักษาบัญญัติของเรา ยอห์น 14:15
  If ye love me, keep my commandments. John 14:15
 • 7 บัญญัติสำหรับสมเด็จพระสันตะปาปา "ในวันอาทิตย์"
  7 commandments for the Pope "on Sunday"
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a doctrine that is taught; "the teachings of religion"; "he believed all the Christian precepts"
  ชื่อพ้อง: teaching, precept,

 • something that is commanded