เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

crucible แปล

การออกเสียง
พหูพจน์: crucibles   
"crucible" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. การทดสอบที่ทรหด
  2) n. เบ้าหลอม
 • crucible steel    เหล็กชั้นดี เป็นเหล็กที่หลอมขึ้นมาจากเหล็กเหนียว เพิ่มถ่าน clavcool ดีบุกหลอมหรือวัตถุอื่นที่มีคาร์บอนสูง ซึ่งทำให้เหล็กนั้นมีคาร์บอนตั้งแต่ 0.75 - 1.50 เปอร์เซ็นต์ ใช้ทำเครื่องมือตัด เช่น กรรไกร มี
 • crucible theatre    ครูซิเบิล เธียเตอร์
 • cruciate    เป็นรูปกางเขน ขวางกัน เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน ที่เป็นรูปกากบาท ทแยงกัน ไขว้กัน
 • crucian carp    ปลาครูเซียนคาร์พ
 • crucially    สำคัญอย่างยิ่ง
 • cruciality    ภาวะวิกฤต
 • crucifer    ต้นครูซิเฟอร์ ผู้แบกหรือถือกางเขนในแถวขบวนทางศาสนาคริสต์
 • crucial time    ช่วงวิกฤต ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง
 • cruciferae    วงศ์ครูซิฟีแร
ประโยค
 • คุณพูดว่าการสูญเสียเขาไป เป็นเหมือนบททดสอบของคุณ
  You said that losing him was your own crucible.
 • เป็นสิ่งที่ประสบประสาท สถานที่สร้างวีรบุรุษขึ้นมา
  Battle is the great redeemer. The fiery crucible in which the only true heroes are forged.
 • เตาหลอมเหนี่ยวนำเหล็กเตาหลอมโลหะขนาด 3.5kw เบ้าหลอม
  Steel induction melting furnace , 3.5kw mini metal crucible furnace
 • ก๊าซเชื้อเพลิง / เตาหลอมน้ำมันเชื้อเพลิงเบ้าหลอม
  Fuel gas/fuel oil crucible melting furnace
 • พื้นผิวขัดถลุงทังสเตนบริสุทธิ์ทังสเตนสำหรับขาย
  Polished Surface Smelting Pure Tungsten Crucible For Sale
 • เบ้าหลอม, ข้อต่อ, วงกลมและชิ้นส่วนอื่น ๆ ตามภาพวาด
  Crucible, Flanged tube, Circle and other prodcucts according to the drawing.
 • ความบริสุทธิ์สูงไนโอเบียมเซอร์โคเนียมลวดราคาลวด
  high temperature resistance spinning Molybdenum Crucible
 • บ้าน » ผลิตภัณฑ์ » เซรามิกเบ้าหลอมแท็บเล็ตเครื่องกด
  Home » Products » Ceramic Crucible Tablet Press Machine
 • ทดลองวาดภาพ, ความสามารถในการเป็นมากกว่า 12,000 ตันต่อปี
  drawing crucibles, the capacity is more 12000 Ton per year.
 • แทนทาลัมเบ้าหลอมที่มีคุณภาพสูงสำหรับการหลอมละลาย
  High Quality Tantalum Crucible for Melting
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a vessel made of material that does not melt easily; used for high temperature chemical reactions
  ชื่อพ้อง: melting pot,