เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

crushingly แปล

การออกเสียง:
"crushingly" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adv.
  - ยุบยับ [yup yap]
  - แหลก [laēk]
  - อาน [ān]
 • crushing strength    กำลังอัดแตก
 • crushing    ซึ่งบดขยี้ การสับ การทําให้เป็นชิ้นเล็กๆ มัทนะ การคั้น การย่ํายี การบด การทุบให้ละเอียด การทําให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย ซึ่งทําให้สยบ การกดขี่ เด็ดขาด ซึ่งชี้ขาด การหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ การแตกเป็นชิ้นเล็ก
 • crust    1) n. ขนมปังป่น 2) vt. คลุมด้วยเปลือก 3) vt. ทำให้เป็นเปลือกแข็ง 4) vi. เป็นเปลือกแข็ง 5) n. เปลือก ชื่อพ้อง: encrustation, incrustation 6) n. เปลือกขนมปัง 7) n. เปลือกโลก ชื่อพ้อง: Earth'
 • crushers    เครื่องบีบ
 • crust (geology)    เปลือกดาว
 • crusher    n. เครื่องคั้น ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องบีบอัด
 • crust of rice    n. ข้าวตัง [khāo tang]
 • crushed to powder    adj. ละเอียด [la īet]
 • crust of soft earth    n. พรุ