เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

cut of veal แปล

การออกเสียง:
"cut of veal" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เนื้อลูกวัว
 • cut     1) n. การขาดเรียน 2) n. การลดลง ชื่อพ้อง: reduction 3) vt.
 • veal     n. เนื้อลูกวัว ที่เกี่ยวข้อง: ลูกวัวที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร ชื่อพ้อง:
 • roast veal    เนื้อลูกวัวย่าง
 • veal parmesan    พาร์เมซานเนื้อ
 • veal parmigiana    พาร์เมซานเนื้อ
 • veal roast    เนื้อลูกวัวย่าง
 • veal scallopini    สกัลโลพินีเนื้อลูกวัว
 • be cut    ถูกบาด
 • cut at    phrase. v. ตัด ที่เกี่ยวข้อง: เฉือน, ชำแหละ, แล่
 • cut for    phrase. v. ตัดไพ่ให้
 • cut in    1) phrase. v. ขัดจังหวะ 2) phrase. v. ติดเครื่อง 3) phrase. v. ปาดออก ที่เกี่ยวข้อง: ตัดออก 4) phrase. v. เพิ่มเข้าไปโดยตัดและผูก 5) phrase. v. ขัดจังหวะ ชื่อพ้อง: break in, burst in 6) ph
 • cut into    1) phrase. v. ตัดแบ่งเป็นส่วนๆ ชื่อพ้อง: divide into, separate into 2) phrase. v. ขัดจังหวะ ชื่อพ้อง: break into 3) phrase. v. ตัดค่าใช้จ่ายลง ที่เกี่ยวข้อง: ลดค่าใช้จ่ายลง ชื่อพ้อง:
 • cut to    1) phrase. v. ลดลงเป็น 2) phrase. v. กระโดดข้ามไปที่ ที่เกี่ยวข้อง: ข้ามไปที่ ชื่อพ้อง: cut ahead to, jump to
 • pork-and-veal goulash    กูลาชหมูและเนื้อลูกวัว
 • veal cordon bleu    กอร์ดอนบลูเนื้อวัว