เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

dagon แปล

การออกเสียง
"dagon" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เทพดากอน
 • dagobah    เดโกบาห์
 • dagoba    n. เจดีย์ [jē dī]
 • daguerre    เดอแกร์
 • dago    n. คำที่มีความหมายดูถูกใช้เรียกคนที่มาจากอิตาลี สเปน หรือโปรตุเกส
 • daguerreotype    ภาพถ่ายกระจกแบบแดกาโรไทป์ กระบวนการดาแกโรไทป
 • dagno siaka    ดาโน เซียกา
 • dagwood    เนยแข็ง -hard cheese เคราะห์ร้าย เนยแข็ง
 • dagmar of bohemia    ดักมาร์แห่งโบฮีเมีย
 • dagwood sandwich    n. แซนด์วิชชิ้นโตที่มีเนื้อ เนยแข็งและส่วนผสมหลายชนิด
ประโยค
 • ห้องเลขที่ 60 ถนนชเวดากอง พาโกด้า ดาก้อน ทาวน์ชิป
  Shwe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar
 • ห้องเลขที่ 60 ถนนชเวดากอง พาโกด้า ดาก้อน ทาวน์ชิป
  Shwe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar
 • เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  186, MWEA Tower, Room no. 105, Shwe Dagon Pagoda Road, 11191 Dagon Township, Yangon.
 • เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  186, MWEA Tower, Room no. 105, Shwe Dagon Pagoda Road, 11191 Dagon Township, Yangon.
 • 20 นาทีจากเจดีย์ชเวดากอง
  20-min from Shwe Dagon Pagoda
 • 5:2 และครูบาอาจารย์เอาหีบของพระเจ้า, และนำมันเข้าไปในพระวิหารของพระดาโกน. และพวกเขาประจำการอยู่ข้างเดกอน.
  5:2 And the Philistines took the ark of God, and carried it into the temple of Dagon. And they stationed it beside Dagon.
 • 5:2 และครูบาอาจารย์เอาหีบของพระเจ้า, และนำมันเข้าไปในพระวิหารของพระดาโกน. และพวกเขาประจำการอยู่ข้างเดกอน.
  5:2 And the Philistines took the ark of God, and carried it into the temple of Dagon. And they stationed it beside Dagon.
 • ไพร์มฮิลล์บิสิเนสสแควร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 208-213 เลขที่ 60 ถนนชเวดากองพาโกด้า ดากองทาวน์ชิป ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
  #208~213, 2nd Floor, Prime Hill Business Square, No.60 Shwe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar
 • ไพร์มฮิลล์บิสิเนสสแควร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 208-213 เลขที่ 60 ถนนชเวดากองพาโกด้า ดากองทาวน์ชิป ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
  #208~213, 2nd Floor, Prime Hill Business Square, No.60 Shwe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar
 • 5:3 และเมื่อชาวอัศโดดขึ้นมาขึ้นที่แสงแรกในวันถัดไป, ดูเถิด, เดกอนกำลังนอนคว่ำอยู่บนพื้นดินหน้าหีบของพระเจ้า. และพวกเขาเอาเดกอน, และพวกเขาตั้งเขาอีกครั้งในสถานที่ของเขา.
  5:3 And when the Ashdodites had risen up at first light on the next day, behold, Dagon was lying prone on the ground before the ark of the Lord. And they took Dagon, and they set him again in his place.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2