เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

dress แปล

สัทอักษรสากล: [ dres ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: dressed   อดีตกาลสมบูรณ์: dressed   พหูพจน์: dresses   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: dressing   
"dress" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. เครื่องแต่งกาย
  ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องแต่งตัว, เสื้อชุดของผู้หญิง, ชุดติดกัน, ชุด ชื่อพ้อง: attire, dress
  2) vt. ตกแต่ง
  ที่เกี่ยวข้อง: ประดับ ชื่อพ้อง: array, deck
  3) vt. ตัดแต่ง
  ที่เกี่ยวข้อง: แต่ง, เล็ม (ขนหรือผม)
  4) vt. ใส่เสื้อผ้า
  ที่เกี่ยวข้อง: แต่งตัว, แต่งกาย ชื่อพ้อง: swathe, dress
 • dress for    phrase. v. แต่งตัวให้เหมาะกับ ที่เกี่ยวข้อง: แต่งตัวให้เข้ากับ
 • academic dress    ครุยวิทยฐานะ
 • battle dress    ชุดฝึก
 • be in full dress    v. exp. แต่งองค์ทรงเครื่อง [taeng ong]
 • civilian dress    ชุดพลเรือน
 • cross-dress    แต่งตัวลักเพศ แต่งตัวเป็นเพศตรงข้าม
 • dinner dress    ชุดราตรียาว ชุดราตรี
 • diving dress    ชุดประดาน้ำ
 • dress a fingernail    v. exp. แต่งเล็บ [taeng lep]
 • dress a wound    v. exp. แต่งแผล [taeng phlaē]
 • dress blues    ชุดขาว
 • dress circle    ที่นั่งชั้นลอย
 • dress down    1) phrase. v. แต่งตัว ชื่อพ้อง: tell off 2) phrase. v. ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ) ที่เกี่ยวข้อง: ว่ากล่าว
 • dress hanger    ไม้แขวนเสื้อ
 • dress hat    หมวกทรงสูง หมวกทรงกระบอก หมวกที่มีขนยาว
ประโยค
 • ฉันอยากเป็นผู้ชายที่เพิ่งไปคอนเสิร์ตกับผู้หญิง
  I just want to be a man who's been to a concert, with a girl in a red dress.
 • ตายจริง เอ็มมา อัลเลน นี่มันชุดเดียวกับที่เธอใส่
  Emma Allan, is that the same dress you wore to the Delta Gamma
 • ถ้าเด็กมาเราจะต้องแต่งตัวและเราจะต้องรุนแรงมาก
  If the children come, we must dress and we must be very serious.
 • คุณรู้ที่เขาพูดกันเรื่องชุดใส่ไปงานพรอมใช่มั้ย
  You know what they say about a prom dress, don't you?
 • และตอนนี้ฉันก็ได้อ้างเหตุผลดีๆที่จะซื้อชุดใหม่
  And now I have a good excuse to buy a new dress.
 • โอเค้ ทุกคน แต่งตัวอย่างเซ็กซี่ ต้องโชว์ทีละน้อย
  Okay, ladies, dressing sexy is all about skimplifying.
 • แต่งตัวแบบเดิมๆ ด้วยกางเกง เสื้อเชิ๊ต.. และเสแสร้ง
  dress myself in the usual pants, shirt... and pretense.
 • เธอบอกว่าชุดส่วนใหญ่ของเธอไม่มีจุดอิสุกอิไสน่ะ
  She said most of her dresses haven't had chicken pox either.
 • ก่อนที่ชั่นจะใส่ชุดนี้, คุณแทบจะจำชื่อชั้นไม่ได้
  Before I put on this dress, you couldn't even remember my name.
 • และแม่ก็จะไปส่งลูกที่โรงเรียน เพราะว่าแม่รักลูก
  Put on a beautiful dress, And know that I'm making you go to school because I love you.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • (of an occasion) requiring formal clothes; "a dress dinner"; "a full-dress ceremony"
  ชื่อพ้อง: full-dress,

 • suitable for formal occasions; "formal wear"; "a full-dress uniform"; "dress shoes"
  ชื่อพ้อง: full-dress,

 • คำกริยา
 • arrange attractively; "dress my hair for the wedding"
  ชื่อพ้อง: arrange, set, do, coif, coiffe, coiffure,

 • dress or groom with elaborate care; "She likes to dress when going to the opera"
  ชื่อพ้อง: preen, primp, plume,

 • dress in a certain manner; "She dresses in the latest Paris fashion"; "he dressed up in a suit and tie"
  ชื่อพ้อง: dress up,

 • give a neat appearance to; "groom the dogs"; "dress the horses"
  ชื่อพ้อง: groom, curry,

 • put on clothes; "we had to dress quickly"; "dress the patient"; "Can the child dress by herself?"
  ชื่อพ้อง: get dressed,

 • provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed and dress their child"
  ชื่อพ้อง: clothe, enclothe, garb, raiment, tog, garment, habilitate, fit out, apparel,

 • apply a bandage or medication to; "dress the victim''s wounds"

 • convert into leather; "dress the tanned skins"

 • kill and prepare for market or consumption; "dress a turkey"
  ชื่อพ้อง: dress out,

 • cut down rough-hewn (lumber) to standard thickness and width

 • put a finish on; "dress the surface smooth"

 • cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the plants in the garden"
  ชื่อพ้อง: snip, clip, crop, trim, lop, prune, cut back,

 • put a dressing on; "dress the salads"

 • provide with decoration; "dress the windows"
  ชื่อพ้อง: decorate,

 • decorate (food), as with parsley or other ornamental foods
  ชื่อพ้อง: trim, garnish,

 • arrange in ranks; "dress troops"
  ชื่อพ้อง: line up,

 • คำนาม
 • clothing in general; "she was refined in her choice of apparel"; "he always bought his clothes at the same store"; "fastidious about his dress"
  ชื่อพ้อง: apparel, wearing apparel, clothes,

 • clothing of a distinctive style or for a particular occasion; "formal attire"; "battle dress"
  ชื่อพ้อง: attire, garb,

 • a one-piece garment for a woman; has skirt and bodice
  ชื่อพ้อง: frock,