เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

enchiridion แปล

การออกเสียง
พหูพจน์: enchiridia   
"enchiridion" การใช้
คำแปลมือถือ
 • หนังสือคู่มือ
 • enchilada    n. ขนมปังกลมของเม็กซิโกที่สอดใส้เนื้อและผัก
 • enchesoun    เหตุ กาลสมัย
 • enchondroma    เอนคอนโดรมา
 • enchase    1) vt. ฝังอัญมณีลงไปบนเครื่องประดับ ชื่อพ้อง: encrust 2) vt. เลี่ยม ที่เกี่ยวข้อง: แกะสลักลงบนโลหะ ชื่อพ้อง: carve, emboss, engrave
 • enchorial    ท้องถิ่น พื้นเมือง ของพื้นเมือง
 • enchantress    [ɪn'ʧɑːntrɪs] n. หญิงเจ้าเสน่ห์ แม่มด
 • enciclopedia libre universal en español    เอนซีโกลเปเดียลีเบรอูนีเบร์ซัลเอนเอสปาญอล
 • enchantment    n. การลุ่มหลง ที่เกี่ยวข้อง: การเคลิบเคลิ้ม, การหลงใหล
 • encipher    vt. เปลี่ยน (ข้อมูลข่าวสาร) ให้เป็นรหัส ที่เกี่ยวข้อง: ทำ (ข้อมูล, ข่าวสาร) ให้เป็นรหัส ชื่อพ้อง: encode, encrypt
ความหมาย
  คำนาม
 • a concise reference book providing specific information about a subject or location
  ชื่อพ้อง: handbook, vade mecum,