เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

forces แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • 1. n.
  - กอง [køng]
  - กองทหาร [køng tha hān]
  - กองทัพ [køng thap]
  - ถเมินเชิง [tha moēn choēng]
  - พล [phon]
  - โยธา [yō thā]
  - เสนา [sē nā]
  2. n. exp.
  - กองกำลัง [køng kam lang]
  - กำลังพล [kam lang phon]
  3. pref.
  โยธ-
 • air forces    กองทัพอากาศ
 • allied forces    n. prop. ทหารสัมพันธมิตร [Tha hān Sam phan tha mit]
 • armed forces    n. กองทัพทุกเหล่าทัพ
 • armored forces    หน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่
 • armoured forces    หน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่
 • combat forces    n. exp. กำลังรบ [kam lang rop]
 • consolidate forces    v. exp. ผนึกกำลัง [pha neuk kam lang]
 • equal forces    (ฟิสิคส์) กำลังในทิศทางตรงกันข้ามที่สมดุลยกัน
 • fictitious forces    แรงเทียม
 • ground forces    กองทัพบก ทัพบก
 • internal forces    แรงภายใน
 • join forces    v. - จับมือ [jap meū] - โซรม [sōm]
 • join forces with    phrase. v. รวมกำลังกับ ที่เกี่ยวข้อง: ร่วมสนับสนุนกับ
 • loyalist forces    n. exp. กองกำลังฝ่ายนิยม... [køng kam lang fāi ni yom ...]
 • market forces    n. exp. การผลักดันจากตลาด [kān phlak dan jāk ta lāt]