เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

foxlike แปล

การออกเสียง:
"foxlike" การใช้
คำแปลมือถือ
  • เกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอก
  • foxiness    ความมีเล่ห์เหลี่ยม
  • foxily    อย่างเฉียบแหลม อย่างแยบยล อย่างมีเล่ห์เหลี่ยม
  • foxtail    หญ้าหมาหางขาว
  • foxie001    ผู้ใช้:foxie001
  • foxtail fern    n. exp. ปริกหางกระรอก
  • foxhunt    ล่าสุนัขจิ้งจอก การล่าสุนัขจิ้งจอก
  • foxtail grass    หญ้าหางจิ้งจอก หญ้าหมาหางขาว
  • foxhound    ฟอกซ์เฮานด์ สุนัขพันธุ์ฟอกซ์เฮานด์
  • foxtail millet    ข้าวฟ่างหางกระรอก