เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

gnu แปล

การออกเสียง
พหูพจน์: gnus   
"gnu" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ละมั่งแอฟริกาตระกูล Connochaetes หัวคล้ายวัว เขาโค้งงอ หางยาว
  ชื่อพ้อง: wildebeest, antelope
 • gnu bazaar    บาซาร์ (ซอฟต์แวร์)
 • gnu debugger    โปรแกรมตรวจแก้จุดบกพร่องกนู
 • gnu octave    กนู อ็อกเตฟ
 • gnu/linux    ลินุกซ์
 • gnu compiler collection    ชุดแปลโปรแกรมของกนู
 • gnu free documentation license    สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู
 • gnu general public license    สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนู
 • gnu lesser general public license    สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปแบบผ่อนปรนของกนู
 • text of the gnu free documentation license    ข้อความในสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู
 • gnrh    โกนาโดโทรปินรีลิสซิงฮอร์โมน โดนาโดรีลิน โกนาโดลิเบอริน จีเอ็นอาร์เอช
 • gnp    ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ จีเอ็นพี
 • gnotobiotic husbandry    การเลี้ยงสัตว์ในระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ การเลี้ยงสัตว์ในระบบปลอดเชื้อ การเลี้ยงสัตว์แบบกักกัน
 • gnosticism    ['nɔstɪsɪz(ə)m] n. ไญยนิยม
 • gnostic    adj. เกี่ยวกับองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับภูมิปัญญา ชื่อพ้อง: cognitive, intellectual
ประโยค
 • งานบำเพ็ญกุศลถวายเเละถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
  Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
 • และเพลงจบ "ภาวนา X" โดยกษัตริย์กนู
  And the ending song “Prayer X” by King Gnu.
 • สัญญาอนุญาตแบบสาธารณะทั่วไปเป็นฟรี, ใบอนุญาตลิขสำหรับซอฟต์แวร์และชนิดอื่น ๆ ของงาน.
  The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.
 • ศิลปิน: กษัตริย์กนู
  Artist : King Gnu
 • สัญญาอนุญาตกนูว่าด้วยงานสารบรรณเสรี (“จีเอฟดีแอล”) (ฉบับเดี่ยว ไม่มีมาตราหลากหลาย ข้อความปกหน้า หรือข้อความปกหลัง)
  GNU Free Documentation License (“GFDL”) (unversioned, with no invariant sections, front-cover texts, or back-cover texts).
 • **** พิเศษ !!! ภายในงาน และของรางวัลพิเศษอีกมากมาย ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมลุ้น ส่งชื่อชิงรางวัล รับฟรี ค่าใบสมัครโครงการออแพร์ จำนวน 6000 บาท *****
  Copyright © 2018 www.belovedthaiaupair.com. All Rights Reserved. Designed by JoomlArt.com. Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
 • **** พิเศษ !!! ภายในงาน และของรางวัลพิเศษอีกมากมาย ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมลุ้น ส่งชื่อชิงรางวัล รับฟรี ค่าใบสมัครโครงการออแพร์ จำนวน 6000 บาท *****
  Copyright © 2017 www.belovedthaiaupair.com. All Rights Reserved. Designed by JoomlArt.com. Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
 • ปี พ.ศ. 2540 นายดอรอฮิง อูแล ตำแหน่งครูใหญ่ ได้ขออนุญาตลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่และได้แต่งตั้งครูใหญ่คนใหม่แทนคือ นายสุกขรี แวนามะ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2540
  Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
 • ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน
  © This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License
 • เนื้อหาข้อความส่วนใหญ่สามารถใช้ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงร่วมที่เหมือนกัน (CC-BY-SA) ข้อความที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยฤดูใบไม้ร่วงนี้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู
  For the most part, text content can be used under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license (CC-BY-SA). Text that is not covered by this fall under the terms of the GNU Free Documentation License.
ความหมาย
  คำนาม
 • large African antelope having a head with horns like an ox and a long tufted tail
  ชื่อพ้อง: wildebeest,