เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

hackles แปล

การออกเสียง:
"hackles" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ความเคียดแค้นชิงชัง
 • hackle    1) n. ขนยาวรอบคอไก่หรือนก ที่เกี่ยวข้อง: สร้อยคอไก่ 2) vt. หวี ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เรียบ 3) vi. ตัดอย่างหยาบ ที่เกี่ยวข้อง: เฉือนอย่างหยาบๆ 4) vt. ตัดอย่างหยาบ ที่เกี่ยวข้อง: เฉื
 • hacking knife (hacking - out tool)    มีดขูดสีเก่า หรือพุตตีเก่า ออกจากกรอบกระจก
 • hackling    การสางใย การสางหรือการหวีเพื่อแยกเส้น
 • hacking knife    1. n. อีโต้ [ī tō] 2. n. exp. มีดอีโต้ [mīt ī tō]
 • hackly    adj. หยาบ ชื่อพ้อง: jagged, rough
 • hackie    คนขับรถแท็กซี่
 • hackman n.    คนขับรถแท็กซี่ คนขับรถเช่า
 • hackerspace    แฮกเกอร์สเปซ
 • hackmatack    ต้นบัลแซมป็อปลาร์
ประโยค
 • ดังนั้นฉันจึงหาดูว่า มีใครในเมืองอีนิด ที่ได้สั่งของอย่างเช่น อุปกรณ์ระบายอากาศ,ตาข่าย,หวี และพบชื่อดี โคห์เลอร์ ได้สั่งของพวกนี้
  So I did a search to see if anyone in Enid had ordered stuff like ventilation kits, base nets, hackles, and it turns out that a D. Kohler ordered all of these things and he had them sent to 500 Hinkson Place.
 • ค่อยๆเลื้อย "สัตว์ร้าย" มีขนที่คลานไปมาบนพื้นทำให้หลายคนตั้งค่าแฮ็กเกอร์ ด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่ควรแจ้งผู้เข้าชมทันทีว่าคุณมีแมงมุมเป็นสัตว์เลี้ยง
  Silently crawling hairy "critters" who crawl around on the ground, so many set up the hackles. For that reason you should not always tell the visitor immediately that you have a spider as a pet.
ความหมาย
  คำนาม
 • a feeling of anger and animosity; "having one''s hackles or dander up"
  ชื่อพ้อง: dander,