เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

hackneyed แปล

การออกเสียง
"hackneyed" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. ธรรมดา
  ที่เกี่ยวข้อง: เก่าแก่ ชื่อพ้อง: trite, unimaginative คำตรงข้าม: fresh, imaginative
 • hackney coach    รถม้าให้เช่า รถม้า4 ล้อ 6 ที่นั่งและใช้ม้า 2 ตัวลาก รถม้ารับจ้าง รถรับจ้าง
 • hackney carriage    รถรับจ้าง รถม้ารับจ้าง
 • hacksaw    n. เลื่อยตัดโลหะ
 • hackney    n. รถม้าให้เช่า ที่เกี่ยวข้อง: รถให้เช่า
 • had    aux. กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have
 • hackmatack    ต้นบัลแซมป็อปลาร์
 • had as soon do    idm. พึงพอใจที่จะทำบางสิ่ง ที่เกี่ยวข้อง: ชอบทำบางสิ่งมากกว่าสิ่งอื่น
 • hackman n.    คนขับรถแท็กซี่ คนขับรถเช่า
 • had bangtao    n. prop. หาดบางเทา [Hāt Bāng Thao]
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • repeated too often; overfamiliar through overuse; "bromidic sermons"; "his remarks were trite and commonplace"; "hackneyed phrases"; "a stock answer"; "repeating threadbare jokes"; "parroting some timeworn axiom"; "the trite metaphor `hard as nails''"
  ชื่อพ้อง: banal, commonplace, old-hat, shopworn, stock, threadbare, timeworn, tired, trite, well-worn,