เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

handed แปล

การออกเสียง
"handed" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ชื่อพ้อง: awkward cack-; clumsy
  ชื่อพ้อง: harsh; oppressive heavy-
  adj.
  งุ่มง่าม
  ชื่อพ้อง: clumsy; awkward cack-
  adj.
  กำกวม คลุมเครือ, น่าสงสัย, ไม่จริงใจ
  ชื่อพ้อง: ambiguous; insincere left-; doubtful
  ชื่อพ้อง: insincere left-; ambiguous; doubtful
  adj.
  ซึ่งเข้มงวด ซึ่งกดขี่, ซึ่งบังคับ
  ชื่อพ้อง: oppressive heavy-; harsh
  adj.
  มือเปล่า ไม่มีอะไรในมือ empty-
  adj.
  เงอะงะ งุ่มง่าม
  ชื่อพ้อง: clumsy left-; awkward
  adj.
  ซึ่งงุ่มง่าม
  ชื่อพ้อง: awkward; clumsy
  adj.
  ล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จ
  ชื่อพ้อง: unsucessful
  sl.
  งุ่มง่าม
  adj.
  ซึ่งใช้มือซ้าย left-
  adj.
  ถนัดซ้าย
 • bare-handed    adj. ตัวเปล่า [tūa plāo]
 • be handed down    v. ตกทอด [tok thøt]
 • be left-handed    ถนัดมือซ้าย ถนัดซ้าย
 • be right-handed    ถนัดขวา ถนัดมือขวา
 • cack-handed    1) adj. งุ่มง่าม ชื่อพ้อง: clumsy, awkward 2) sl. งุ่มง่าม
 • clean-handed    ขาว ซึ่งพูดแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ โดยตรง บริสุทธิ์ พูดจาโผงผาง เป็นธรรม ปราศจากอคติ
 • empty handed    adj. มือเปล่า [meū plāo]
 • empty-handed    1) adj. มือเปล่า ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีอะไรในมือ 2) adj. ล้มเหลว ที่เกี่ยวข้อง: ไม่ประสบความสำเร็จ ชื่อพ้อง: unsucessful
 • even-handed    adj. ยุติธรรม ที่เกี่ยวข้อง: ไม่เอนเอียง, เที่ยงตรง ชื่อพ้อง: equal, impartial, unbiased
 • free-handed    ใจกว้าง ใจป้า ด้วยมือเปล่า มือเติบ
 • ham-handed    sl. งุ่มง่าม ที่เกี่ยวข้อง: อืดอาด, ไม่คล่องแคล่ว, ไม่ว่องไว
 • handed down    adj. ตกทอด [tok thøt]
 • heavy handed    adj. มือหนัก [meū nak]
 • heavy-handed    1) adj. ซึ่งเข้มงวด ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งกดขี่, ซึ่งบังคับ ชื่อพ้อง: harsh, oppressive 2) adj. ซึ่งงุ่มง่าม ชื่อพ้อง: awkward, clumsy
 • high-handed    adj. ยโสโอหัง ที่เกี่ยวข้อง: ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น ชื่อพ้อง: arrogant, overbearing
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • having or involving the use of hands; "a handed, tree-living animal"; "a four-handed card game"