เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ii แปล

การออกเสียง:
"ii" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n.
  สงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มเมื่อ 1 เมษายน ค.ศ.1939 และสิ้นสุด 14 พฤษภาคม ค.ศ.1945 World War
  n.
  สงครามโลกครั้งที่ 2
 • ahhotep ii    อาโฮเทปที่ 2
 • alexander ii    พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2
 • amenemhat ii    ฟาโรห์อเมเนมเฮตที่ 2
 • amenhotep ii    ฟาโรห์แอเมนโฮเทปที่ 2
 • andromeda ii    แอนดรอมิดา 2
 • angiotensin ii    แองกิโอเทนซิน 2
 • ankhesenpepi ii    อังค์เซนเปปิที่ 2
 • arsinoe ii    อาร์ซิโนเอที่ 2
 • artaxerxes ii    อาร์แทกเซอร์ซีส
 • bambi ii    กวางน้อย...แบมบี้ 2
 • basil ii    จักรพรรดิเบซิลที่ 2
 • bayezid ii    สุลต่านบาเยซิดที่ 2
 • blade ii    เบลด 2 นักล่าพันธุ์อมตะ
 • borommarachathirat ii    สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
 • calixtus ii    พระสันตะปาปาคาลิกซ์ตัสที่ 2
ประโยค
 • จีนมีสอบใหญ่ เรื่องสงครามโลกครั้งที่สองพรุ่งนี้
  Gene has a big test on world War II tomorrow.
 • ผมเก็บมันไว้ในแฟลชไดรฟ์ ผมสำรองข้อมูลออนไลน์ไว้
  I keep it on flash drives. Ii back it up online.
 • เปล่า, ผม.. เอ่อ โอเค คุณก็รู้ว่า เรามักพูดกันเรื่อง
  No, ii, uh... okay, you know how we're always talking
 • ช่ือของเรือยอชท์ ลัคก้ีไมล่า เอจ ออฟ อควาเรียส ทู
  Names of yachts - - Lucky Myra, Age of Aquarius II.
 • กลุ่มพวกยุโรป พวกเขาอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
  European team -- they were active during World War II.
 • ไปเป็นเรื่อง "ซอว์ 2" แล้ว ฉันไม่ชอบดูหนังชำแหละศพ
  To "saw ii." I don't like gore porn.
 • เธอเล่นให้กับทีมหญิงล้วน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
  Ida played in the all-american girls league during world war ii.
 • พ่อแกค้ำหัวเราอยู่ยังงี้ จะเชิดฉิ่งกับมันงั้นเรอะ
  With the heat we got, you want to play World War II on the streets with Van Zant?
 • โลกที่สองอยู่ข้างนอกนั่น เราทำเฉยตลอดไปไม่ได้หรอก
  Can we put a pin in that? - Earth II is there, can't ignore it.
 • ถูกต้อง บินไปโฮมสเตดทู อยู่หนึ่งปี แล้วกลับโลก
  That's right. I was gonna fly to Homestead II, live for a year, and then right back to Earth.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • being one more than one; "he received two messages"
  ชื่อพ้อง: two, 2,