เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

kaftan แปล

การออกเสียง
"kaftan" การใช้
คำแปลมือถือ
 • คาฟตาน
  ชุดแคฟแทน
 • kafr el sheikh    กัฟรุชชัยค์
 • kafocin    ซีฟาโลไกลซิน
 • kagaku sentai dynaman    ไดน่าแมน
 • kafka    ฟรานซ์ คาฟกา
 • kagami    คะงะมิ
 • kafir kot    กาฟิรโกฏ
 • kagawa    จังหวัดคะงะวะ
 • kafir corn    ข้าวฟ่างหวาน ข้าวฟ่างไม้กวาด ข้าวฟ่างเมล็ด ข้าวฟ่างเฮการี ข้าวฟ่างดูร่า
 • kagawa prefecture    n. exp. จังหวัดคะงะวะ [jang wat]
ประโยค
 • ชุดเดรสยาวแขนสั้น
  Short sleeve long kaftan dress
ความหมาย
  คำนาม
 • a (cotton or silk) cloak with full sleeves and sash reaching down to the ankles; worn by men in the Levant
  ชื่อพ้อง: caftan,

 • a woman''s dress style that imitates the caftan cloaks worn by men in the Near East
  ชื่อพ้อง: caftan,