เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

karma (archer) แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • คาร์มา (นักยิงธนู)
 • karma     1) n. กรรม ที่เกี่ยวข้อง: ผลจากการกระทำ 2) n. ชะตากรรม
 • archer    sl. เงินจำนวนสองพันฟรัง
 • archer fish    n. exp. ปลาเสือพ่นน้ำ [plā seūa phon nām]
 • archer martin    อาร์เชอร์ มาร์ติน
 • jeffrey archer    เจฟฟรีย์ อาร์เชอร์
 • lance archer    แลนซ์ อาเชอร์
 • sagittarius the archer    ราศีธนู
 • the brave archer    มังกรหยก ภาค 1 (ภาพยนตร์)
 • anantarika-karma    อนันตริยกรรม
 • bad karma    n. บาป [bāp]
 • create karma    v. exp. สร้างกรรม [sāng kam]
 • cumulative karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • good karma    n. - บุญ [bun] - บุณย์ [bun]
 • karma in buddhism    กรรม (ศาสนาพุทธ)
 • of merit and karma    ของบุญของกรรม