เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

kilogram แปล

สัทอักษรสากล: [ 'kiləgræm ]  การออกเสียง
พหูพจน์: kilograms   
"kilogram" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. กิโลกรัม
 • kilogram (kg)    n. กิโลกรัม (กก.) [ki lō kram]
 • kilogram calorie    กิโลแคลอรี แคลอรี่
 • kilogram-meter    กิโลกรัม-เมตร
 • twenty baht a kilogram    xp กิโลละ 20 บาท [ki lō la yī sip bāt]
 • kilocycles per second    หน่วยวัดความถี่ ซึ่งมี 1 000 ไซเกิ้ลสมบูรณ์ของความสั่นต่อวินาที
 • kilocycle per second    กฮ. กิโลเฮิรตซ์
 • kilocycle    n. จำนวนหนึ่งพันรอบ ที่เกี่ยวข้อง: หน่วยที่เท่ากับ 1, 000 รอบต่อวินาที, กิโลเฮิรตซ์ ชื่อพ้อง: kilohertz
 • kilocalories    กิโลแคลอรี่
 • kilocalorie    n. กิโลแคลอรี [ki lō]
 • kilogramme    n. กิโลกรัม (กก.) [ki lō kram]
ประโยค
 • นั่นก็ใช่ พวกเขาบอกว่า คุณสั่งมา ตั้ง 1500 กิโลกรัม
  Well, they said you ordered 1,500 kilograms.
 • มีใบอนุญาต... มีวิศกรมาตรวจสอบท่อระบาย... ... โครงสร้าง
  Then the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exact specifications, fences four kilometers long, 1 ,200 kilograms of barbed wire,
 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินต่อกิโลกรัม
  Excess Baggage Fee per Kilogram
 • ขนาดบรรจุ: ซอง 200 กรัม กล่อง 800 กรัม (4ซอง)2 / 5 / 15 / 48 กิโลกรัม
  Capacity: 200 grams. Box 800 grams (4 packets) 2 / 5 / 15 / 48 kilograms
 • 10 ปัญหาในความสัมพันธ์เพราะคุณไม่รู้สึกมีความสุข
  10 mistakes, because of which the kilograms do not go away, even if you barely eat
 • ผลผลิตเฉลี่ย (3.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ติดผลใน 40-45 วัน
  average yield (3.5 kilograms per square meter), fruiting in 40-45 days
 • น้ำหนักบรรทุกแบ่งส่วนได้ 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
  Partition load is 150 kilograms m2
 • 1 วันเงินราคาต่อกิโลกรัมในอาหรับเอมิเรตส์ดีแรห์ม
  1 Day Silver Price per Kilogram in Arab Emirates Dirham.
 • กิโลกรัมเกือบจะเทียบเท่ากับมวลของน้ำหนึ่งลิตร
  The kilogram is almost exactly equal to the mass of one litre of water.
 • มาตรวัดหน่วยของน้ำหนักเท่ากับหนึ่งพันกิโลกรัม
  A metric unit of weight equal to one thousandth of a kilogram
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • one thousand grams; the basic unit of mass adopted under the Systeme International d''Unites; "a kilogram is approximately 2.2 pounds"
  ชื่อพ้อง: kg, kilo,