เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

lacy แปล

การออกเสียง
"lacy" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adj. คล้ายลูกไม้
  ที่เกี่ยวข้อง: เป็นลูกไม้ลายฉลุ
  2) sl. ดูเป็นผู้หญิง
  ที่เกี่ยวข้อง: ผู้หญิง
 • lacustrine    [lə'kʌstraɪn] adj. เกี่ยวกับทะเลสาบ [kīo kap tha lē sāp]
 • lacus clyne    ลักซ์ ไคลน์
 • lad    1) n. คนเลี้ยงม้า 2) n. เด็กหนุ่ม ที่เกี่ยวข้อง: วัยหนุ่ม, พ่อหนุ่ม ชื่อพ้อง: boy, youth
 • lacuna    n. ช่องว่าง ที่เกี่ยวข้อง: ส่วนที่ขาดไป, หลุมเล็ก, โพรง, แอ่ง
 • lad chado market (ayutthaya)    n. prop. ตลาดลาดชะโด [Ta lāt Lāt Cha dō]
 • lactulose    แลคทูโลส
 • lad krabang 54 stadium    สนามกีฬาลาดกระบัง 54
 • lactuca sativa longifolia    ต้นคอสเลตทุซ
 • lada [tm]    TM ลาด้า
ประโยค
 • พี่สาวผม เบียทริซ และไจลส์สามี จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย
  My sister, Beatrice, and her husband, Giles Lacy, have invited themselves over for lunch.
 • เหมือนที่ ครูไม่ยอมตอบหนูตรงๆเรื่องกางเกงใน
  Like when you didn't give me a straight answer about the lacy panties.
 • ถ้าฉันเห็นเธอ แต่งชุดปิศาจอีก ทีน่า โคเฮน-ชาง โดนพักการเรียน!
  So if I see you dressed in lacy demon clothes again, Tina Cohen-Chang... you will be suspended!
 • กางเกง, กางเกงชั้นใน, ลูกไม้กางเกง
  panty, panties, lacy panties
 • คุณผู้ชายแจ้งฉันว่าคุณนายเลซี่ และผู้พันเลซี่จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย
  Mr. De Winter informed me that his sister, Mrs. Lacy, and Major Lacy are expected for luncheon.
 • คุณผู้ชายแจ้งฉันว่าคุณนายเลซี่ และผู้พันเลซี่จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย
  Mr. De Winter informed me that his sister, Mrs. Lacy, and Major Lacy are expected for luncheon.
 • เลซี่อยู่ไหน เขากลับไปที่ พอตตู
  Done. Where's de Lacy? - He went back to Poitou.
 • อรุณสวัสดิ์ครับ คุณนายเลซี่
  Good morning, Mrs. Lacy.
 • ฉันเคซี่ หรือเรมกับเลซี่
  I'm Kasey. Rhymes with Lacy.
 • บนเศษพรมปูพื้นชั้นโยน หมู่บ้านดังกล่าวโครเชต์ และหน้าต่างแขวนผ้าม่านสีขาวลูกไม้
  On the floor throw rag rug. Such villages crochet. And on the windows hang lacy white curtains.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • made of or resembling lace; "a lacy gown"; "a lacy leaf"
  ชื่อพ้อง: lacelike,

 • having open interstices or resembling a web
  ชื่อพ้อง: netlike, netted, webbed, weblike, webby,