เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

manfulness แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. ความกล้าหาญ
  ที่เกี่ยวข้อง: ความเป็นลูกผู้ชาย
 • manfully    adv. อย่างกล้าหาญ ที่เกี่ยวข้อง: อย่างลูกผู้ชาย
 • manful    adj. กล้าหาญ (แบบลูกผู้ชาย) ที่เกี่ยวข้อง: เป็นลูกผู้ชาย, แข็งแรง (แบบลูกผู้ชาย) ชื่อพ้อง: courageous, manly, tough
 • mang inasal    มังอีนาซัล
 • manfred zapatka    มันเฟรด ซาพัทคา
 • mang of xia    พระเจ้าหมาง
 • manfred von richthofen    มันเฟรท ฟ็อน ริชท์โฮเฟิน
 • manga    ['mæŋgə] n. มังงะ
 • manfred rommel    มันเฟรด ร็อมเมิล
 • manga artists    ศิลปินมังงะ