เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

migration แปล

สัทอักษรสากล: [ mai'greiʃən ]  การออกเสียง
พหูพจน์: migrations   
"migration" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. การปวดศีรษะข้างเดียว
 • in-migration    การอพยพไปอยู่ประเทศอื่น
 • animal migration    การอพยพของสัตว์
 • bird migration    n. exp. การอพยพของนก [kān op pha yop khøng nok]
 • butterfly migration    n. exp. การอพยพของผีเสื้อ [kān op pha yop khøng phī seūa]
 • fish migration    ปลาน้ำกร่อย
 • forced migration    การบังคับย้ายถิ่นฐาน
 • human migration    การอพยพของมนุษย์
 • korean migration    การย้ายถิ่นของชาวเกาหลี
 • migration of labour    n. exp. การย้ายถิ่นของแรงงาน [kān yāi thin khøng raeng ngān]
 • migration period    สมัยการย้ายถิ่น; สมัยการโยกย้ายถิ่นฐาน
 • out-migration    กลุ่มผู้อพยพ การอพยพไปอยู่นอกประเทศหรือถิ่น การย้ายถิ่น การอพยพ
 • planetary migration    การย้ายตำแหน่งของดาวเคราะห์
 • printer migration    การย้ายพอร์ตเครื่องพิมพ์
 • international organization for migration    องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
 • migration period art    ศิลปะสมัยการโยกย้ายถิ่นฐาน
ประโยค
 • รุม, ฝูง, นก, นกอพยพ, การโยกย้าย, พระอาทิตย์ตก, ธรรมชาติ
  swarm, flock, birds, migratory birds, migration, sunset, nature
 • 1- ลงทะเบียนกับโฮสต์เว็บที่มีการย้ายข้อมูลไซต์ฟรี
  1- Signup with a web host that offers free site migration
 • ไม่มีส่วนผสมของยางมะตอย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  Bitumen free - no oil migration, non-staining, environmentally friendly
 • ดัชนีประสิทธิผลการย้ายถิ่น หรือดัชนีประสิทธิผล
  Also: Index of migration efficiency or efficiency index.
 • ขั้นสูงการออกแบบหลอดอพยพช่วยให้ความละเอียดสูง;
  Advanced migration tube design ensures high resolution;
 • อธิบายปัญหาความเข้ากันได้ของการโอนย้ายฐานข้อมูล
  Explain database migration compatibility issues.
 • นกกระเรียนของยัตสึชิโระและการเยี่ยมเยียนโลกนั้น
  Crane of the Yashiro and migration place
 • การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการอัพเกรดหรือการโยกย้าย
  Preparing the Upgrade or Migration Environment
 • เรียนรู้วิธีการย้ายที่เหมาะสำหรับองค์กรของคุณ
  Learn which migration method is right for your organisation.
 • ข้อมูลรายละเอียดการเดินทางและการย้ายถิ่นฐานอื่นๆ
  Travel and other migration details
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the movement of persons from one country or locality to another

 • the periodic passage of groups of animals (especially birds or fishes) from one region to another for feeding or breeding

 • (chemistry) the nonrandom movement of an atom or radical from one place to another within a molecule

 • a group of people migrating together (especially in some given time period)