เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

nakedly แปล

การออกเสียง:
"nakedly" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adv. อย่างเปลือยเปล่า
  2) adv. อย่างโล่งๆ อย่างว่างเปล่า
 • naked | fight together | tempest    เนเก็ด|ไฟต์ทูเกเธอร์|เทมเพสต์
 • naked root planting    การปลูกพืชแบบรากเปลือย
 • nakedness    1) n. ความเปลือยเปล่า ชื่อพ้อง: bareness, nudity, undress 2) n. ความว่างเปล่า ที่เกี่ยวข้อง: ความเปลือยเปล่า, ความล่อนจ้อน
 • naked option    การซื้อขายแบบไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในมือ
 • nakedwood    ต้นเนคิดวู้ด
 • naked lady    ต้นออทัมโครคัส ต้นเบลลาดอนนา
 • naked|fight together|tempest    เนเก็ด|ไฟต์ทูเกเธอร์|เทมเพสต์
 • naked killer    เพชฌฆาตกระสุนเปลือย
 • nakhal    นะค็อล
ความหมาย
  คำกริยาวิเศษณ์
 • without clothing; "Henriette saw the weaving figure of an Apache warrior reel nakedly on a pony and rush by with a rifle raised"

 • in an exposed manner; without protection or defense; "they were attacked as they huddled nakedly on the bare hill"

 • without clothing; "Henriette saw the weaving figure of an Apache warrior reel nakedly on a pony and rush by with a rifle raised"

 • in an exposed manner; without protection or defense; "they were attacked as they huddled nakedly on the bare hill"