เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

niggardliness แปล

การออกเสียง:
"niggardliness" การใช้
คำแปลมือถือ
  • n. ความขี้เหนียว
  • niggard    n. คนขี้เหนียว ที่เกี่ยวข้อง: คนขื้ตืด, คนตระหนี่ ชื่อพ้อง: churl, grabber, kinflint, scrooge
  • niggahita    n. นิคหิต [nik kha hit]
  • niggardly    adj. ขี้เหนียว ที่เกี่ยวข้อง: ขี้ตืด, ตระหนี่ ชื่อพ้อง: grudging, scrimy
  • nigga    นิโกร คนที่มีรูปร่างเล็ก สิ่งที่เล็ก
  • niggardness    ความตระหนี่ถี่เหนียว
  • niger–congo languages    ตระกูลภาษาไนเจอร์-คองโก
  • nigger    1) n. คนนิโกร ที่เกี่ยวข้อง: คนผิวดำ, นิโกร ชื่อพ้อง: coon, jigaboo, nigra, spade 2) sl. คนดำ
  • nigerien    ชาวไนเจอร์ ไนจีเรีย
  • nigger gallery    ที่นั่งแถวหลังสุดของส่วนที่เป็นระเบียงของโรงละคร แหล่งวิพากวิจารณ์ที่ไม่สำคัญ