เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

o button แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • เลือดกรุ๊ปโอ
 • button     1) n. กระดุม ที่เกี่ยวข้อง: ดุม, ลูกดุม ชื่อพ้อง: frog 2) n. ปุ่ม
 • a button    เลือดกรุ๊ปเอ
 • on the button    idm. ตรงเวลาหรือถูกสถานที่ ที่เกี่ยวข้อง: ตรงกาลเทศะ
 • o.t.    ล่วงเวลา โอที
 • ab button    กรุ๊ปเลือดเอบี
 • action button    ปุ่มปฏิบัติการ
 • as bright as a button    ซนมาก
 • b button    เลือดกรุ๊ปบี
 • bachelor's button    n. บานไม่รู้โรย [bān mai rū rōi]
 • bachelor’s button    ดอกคอร์นฟลาวเวอร์ ดอกข้าวโพด
 • bell button    ปุ่มกดกริ่ง
 • belly button    n. สะดือ [sa deū]
 • bright as a button    idm. ซนมาก
 • bright button    แสงสว่างมาก
 • button ad    โฆษณาแบบปุ่ม