เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

o2jam แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • โอทูแจม
  • o.t.    ล่วงเวลา โอที
  • o.n.o    abbr. คำย่อของ or near offer หรือ or nearest offer
  • o3    n. exp. ก๊าชโอโซน [kāt]
  • o.k.    adj. ใช้ได้ ที่เกี่ยวข้อง: โอเค, ตกลง ชื่อพ้อง: all right, OK
  • oab distribution    ตําแหน่งการแจกจ่าย oab
  • o.e.d.    พจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ็อกซ์ฟอร์ด
  • oab distribution point    ตําแหน่งการแจกจ่าย oab
  • o.d.    เสพยาเกินขนาด ใช้ยาเกินขนาด ได้รับยาเกินขนาด
  • oab generation    การสร้าง oab