เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

oak tread แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ขั้นบันไดที่ทำด้วยไม้โอ๊ค
 • oak     1) n. ต้นโอ๊ก 2) n. ไม้โอ๊ก
 • tread     1) vi. ย่ำ 2) vi. เหยียบ 3) vt. เหยียบ ที่เกี่ยวข้อง: ย่ำ 4) vi.
 • tread on    v. เหยียบ [yīep]
 • caterpillar tread    n. ตีนตะขาบ [tīn ta khāp]
 • open tread    บันไดลอยที่เปิดให้เห็นลูกนอนโปร่งโดยไม่มีลูกตั้ง
 • re-tread    เดินกลับ เหยียบย่ําอีก ย่ําอีก เดินบนเส้นทางเดิม ย่ํากลับ
 • stairs tread    ลูกบันได ขั้นบันได
 • tread down    เดินเหยียบย่ำ เดินย่ำ
 • tread on the heels of    ตามหลังไปติดๆ ต้อยๆ หย่อยๆ ตามกันไปติด ๆ
 • tread upon    1. v. กระทืบ [kra theūp] 2. v. exp. บาทาสามัคคี [sā mak khī]
 • tread-softly    ต้นปิคาปิคา
 • open tread stairs    บันไดลอยที่เปิดให้เห็นลูกนอนโปร่ง โดยไม่มีลูกตั้งหรือบังขั้น แต่มีเหล็กลูกนอน (เรียกว่า open tread strairs on string)
 • suspended open tread stairs    บันไดแขวนลอย แบบที่ไม่มีลูกตั้ง และเสายึดขั้นบันได แต่ไม่มีเหล็กเส้นยึดแทนลูกกรง และลูกตั้ง
 • tread on someone's toes    v. exp. เหยียบจมูก [yīep ja mūk]
 • tread on someone’s toes    ลบเหลี่ยม หมิ่นเชิง เหยียบจมูก