เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

oakum แปล

การออกเสียง
"oakum" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. เชือกด้ายดิบ
 • oakley    โอค์ลีย์ แอนเนีย โอคลีย์
 • oakleaf goosefoot    ต้นกูสฟุตใบต้นโอ๊ก
 • oar    1) n. ไม้พาย ชื่อพ้อง: paddle 2) n. คนพายเรือ ชื่อพ้อง: oarsman, rower 3) vt. พายเรือ ที่เกี่ยวข้อง: พาย, แจว ชื่อพ้อง: row, paddle 4) vi. พายเรือ ที่เกี่ยวข้อง: พาย, แจว ชื่อพ้อ
 • oakland international airport    ท่าอากาศยานนานาชาติโอกแลนด์
 • oar lock    หลักแจว หูกรรเชียง
 • oakland    เมืองโ๊อ๊คแลนด์
 • oarfish    ปลาริบบอนฟิช
 • oaken    adj. ที่ทำจากไม้โอ๊ก
 • oarlock    n. เครื่องยึดพายที่ด้านข้างของเรือกรรเชียง ชื่อพ้อง: rowlock
ประโยค
 • เขากลิ่นต้าและเส้นเชือกของ ดาดฟ้า ในขณะที่เขานอนหลับอยู่และ เขาได้กลิ่นกลิ่น ของทวีปแอฟริกาที่สายลมที่ดิน
  He smelled the tar and oakum of the deck as he slept... ... and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought with the morning.
ความหมาย
  คำนาม
 • loose hemp or jute fiber obtained by unravelling old ropes; when impregnated with tar it was used to caulk seams and pack joints in wooden ships