เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

parsimoniousness แปล

การออกเสียง:
"parsimoniousness" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n.
  มัจฉริยะ
 • parsimoniously    เหนียวแน่น
 • parsimonious    adj. ตระหนี่ ที่เกี่ยวข้อง: เค็ม, ขี้เหนียว ชื่อพ้อง: frugal, stingy คำตรงข้าม: generous
 • parsimony    n. ความตระหนี่ ที่เกี่ยวข้อง: ความขี้เหนียว ชื่อพ้อง: stinginess, meaness คำตรงข้าม: lavishness
 • parsimiony    ความขี้เหนียว
 • parsing    การวิเคราะห์คำ
 • parsi    ภาษาฟาร์ซี ชาวปาร์ซี ภาษาเปอร์เซีย
 • parsley    n. ผักใบเขียวกลิ่นหอมใช้ปรุงแต่งอาหาร ที่เกี่ยวข้อง: พลาสลี่ ชื่อพ้อง: majoram
 • parshvanatha    พระปารศวนาถ
 • parsley haw    ต้นพาร์สลีย์ฮอว์