เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

printer แปล

สัทอักษรสากล: [ 'printə ]  การออกเสียง
พหูพจน์: printers   
"printer" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. เครื่องพิมพ์
  ที่เกี่ยวข้อง: แท่นพิมพ์ ชื่อพ้อง: typesetter
  2) n. ช่างพิมพ์
 • chain printer    เครื่องพิมพ์สายโซ่
 • character printer    เครื่องพิมพ์สายอักขระ
 • computer printer    n. เครื่องพิมพ์ [khreūang phim]
 • default printer    เครื่องพิมพ์เริ่มต้น
 • dot printer    ปริ้นเตอร์ดอทเมตริกซ์ เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์
 • impact printer    เครื่องพิมพ์แบบกระทบ
 • inkjet printer    เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
 • job printer    (การพิมพ์) เจ้าของโรงพิมพ์งานรับจ้าง
 • laser printer    n. เครื่องพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้แสงเลเซอร์
 • line printer    เครื่องพิมพ์รายบรรทัด
 • local printer    เครื่องพิมพ์ท้องถิ่น
 • matrix printer    เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ ปริ้นเตอร์ดอทเมตริกซ์
 • postscript printer    เครื่องพิมพ์ postscript
 • printer (computing)    เครื่องพิมพ์
 • printer cable    สายต่อปริ้นเตอร์ สายเครื่องพิมพ์ สายปริ้นเตอร์
ประโยค
 • มีเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตเท่านั้น ที่ใช้หมึกเปียก
  Only ink-jet printers use wet ink.
 • ไม่มีใครรู้หรอกว่า เราจะไปพบแม่ที่แท้จริงของฉัน
  Motel 6 lobby and my color printer.
 • แต่.. นี่เรากำลังไปซ่อมเครื่องปริ้นท์อย่างนั้นหรอ?
  But, we're both going to fix a printer?
 • สร้างภาพล่าสุด ที่เครื่องปริ๊นท์ ปริ๊นออกมาได้ล่ะ?
  So, what is with the printer?
 • เหมือนจะมีผู้หญิงแผนกบุคคลกำลังขโมยหมึกปริ้นเตอร์
  I think there's a gal in HR who is trying to steal some printer ink.
 • มันจะจับภาพและส่งไปยัง เครื่องพิมพ์ในกระเป๋า
  It captures images and transmits them to the printer in the briefcase.
 • ตลับผ้าหมึกแท้เอปสันช่วยยืดอายุให้พรินเตอร์คุณ
  Genuine Epson ribbon cartridges lengthen the life of your printer
 • ขอบริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์และหมึกพิมพ์เลเซอร์
  Request a donations, laser printers and laser toners
 • ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์
  1.unrivaled capability to maximize printer performance
 • สิ่งที่เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสามารถทำได้คืออะไร?
  What can a multifunction to an ordinary printer do?
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a machine that prints
  ชื่อพ้อง: printing machine,

 • (computer science) an output device that prints the results of data processing

 • someone whose occupation is printing
  ชื่อพ้อง: pressman,