เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

quiet แปล

สัทอักษรสากล: [ 'kwaiət ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: quieted   อดีตกาลสมบูรณ์: quieted   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: quieting   
"quiet" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adj. เงียบ
  ที่เกี่ยวข้อง: สงบเงียบ, สงบ ชื่อพ้อง: peacefu, untroubled, tranquil, calm, noiseless, still, mute
  2) adj. สงบเสงี่ยม
  ที่เกี่ยวข้อง: ไม่เสแสร้ง, ไม่มีมารยา ชื่อพ้อง: unostentatious, subdued, unobstrusive, unpretentious
  3) vt. ทำให้เงียบ
  4) n. ความเงียบ
  ชื่อพ้อง: hush, stillness, speechlessness, silence
  5) n. ความสงบ
  ที่เกี่ยวข้อง: ความสงบเงียบ ชื่อพ้อง: calm, relaxation, peace
 • be quiet    1. v. - เงียบ [ngīep] - เงียบ ๆ [ngīep ngīep] - เงียบๆ [ngīep ngīep] - เงียบงัน [ngīep] - เงียบเชียบ [ngīep] - เงียบสงัด [ngīep] - นิ่ง [ning] - นิ่ง ๆ [ning ning] - นิ่งๆ [ning n
 • be quiet!    X เงียบ [ngīep]
 • a quiet place    ดินแดนไร้เสียง
 • as quiet as a grave    adj. เงียบมาก [ngīep māk]
 • as quiet as a mouse    ขี้อายและเงียบ เงียบมาก
 • as quiet as the grave    วังเวง เงียบมาก
 • keep quiet    1) phrase. v. พยายามเงียบ ที่เกี่ยวข้อง: เงียบไว้, ไม่ส่งเสียง 2) phrase. v. เก็บเป็นความลับ ที่เกี่ยวข้อง: ไม่เปิดเผย ชื่อพ้อง: keep mum, keep dark
 • make quiet    v. exp. ทำให้สงบ [tham hai sa ngop]
 • peace and quiet    ความราบรื่น ความปลอดโปร่ง ความสงบ ความเงียบสงบ ความเยือก เย็น ความแจ่มใส
 • quiet acquiescence    n. - ดุษณี [dut sa nī] - ดุษณีภาพ [dut sa nī phāp]
 • quiet as a grave    adj. เงียบมาก [ngīep māk]
 • quiet as a mouse    idm. เงียบมาก ที่เกี่ยวข้อง: ขี้อายและเงียบ
 • quiet as the grave    idm. เงียบมาก ที่เกี่ยวข้อง: วังเวง
 • quiet down    phrase. v. ทำให้เงียบ ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้สงบ
 • quiet mode    โหมดไม่แสดงข้อความ
ประโยค
 • นายบอกว่าความเงียบของปากน้ำ อยู่ในช่วงตี 4 และตี 5
  You said the inlet's quiet between 4:00 and 5 A.M.
 • ความจริงของเขตมหาลัยเป็นที่ที่ค่อนข้างเงียบสงบ
  Campus is actually quite quiet.
 • กับเฮนรี่ บัทเลอร์ ผมไม่อยากพูดอะไร ถ้าไม่จำเป็น
  No, but I know some things about you and Henry Butler that you want to keep quiet, and I'd just hate to start talking if I didn't have to.
 • แต่ในมือฉันมันมีแปรงวาดรูป โลกใบนี้กลับเงียบสงบ
  But with a brush in my hand, the world just gets kinda quiet.
 • "โปรดประทานความกล้าหาญ และจิตใจที่เงียบสงบให้เรา
  "give us courage and the quiet mind.
 • แล้วเราจะต้องเงียบๆกัน อยู่ข้างล่างนี้นานแค่ไหน
  So how long we gotta be quiet down here?
 • ความจริง เราแค่มี งานเลี้ยงเงียบ ๆ ตอนบ่ายที่บ้าน
  In fact, we're just having a quiet afternoon at home.
 • ช่วยอย่าส่งเสียงได้มั้ย แล้วก้อดันหัวไปข้างหลัง
  Will you please be quiet and hold your head back?
 • แม่เก็บพลั่วไว้แถวนี้ล่ะ เงียบ, เดี๋ยวแม่ฉันตื่น
  She has a shovel here somewhere. Quiet, I don't want to wake her up.
 • ถ้าฉันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว แล้วเงียบไว้ ฉันก็รอด
  If I stay out of the way and stay quiet, I stay alive.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำกริยาวิเศษณ์
 • with little or no activity or no agitation (`quiet'' is a nonstandard variant for `quietly''); "her hands rested quietly in her lap"; "the rock star was quietly led out the back door"; "sit here as quiet as you can"
  ชื่อพ้อง: quietly, quietly,

 • with little or no activity or no agitation (`quiet'' is a nonstandard variant for `quietly''); "her hands rested quietly in her lap"; "the rock star was quietly led out the back door"; "sit here as quiet as you can"
  ชื่อพ้อง: quietly, quietly,

 • คำคุณศัพท์
 • of the sun characterized by a low level of surface phenomena like sunspots e.g.

 • free of noise or uproar; or making little if any sound; "a quiet audience at the concert"; "the room was dark and quiet"

 • characterized by an absence or near absence of agitation or activity; "a quiet life"; "a quiet throng of onlookers"; "quiet peace-loving people"; "the factions remained quiet for almost 10 years"

 • คำคุณศัพท์
 • (of a body of water) free from disturbance by heavy waves; "a ribbon of sand between the angry sea and the placid bay"; "the quiet waters of a lagoon"; "a lake of tranquil blue water reflecting a tranquil blue sky"; "a smooth channel crossing"; "scarcely a ripple on the still water"; "unruffled water"
  ชื่อพ้อง: placid, still, tranquil, smooth, unruffled,

 • in a softened tone; "hushed voices"; "muted trumpets"; "a subdued whisper"; "a quiet reprimand"
  ชื่อพ้อง: hushed, muted, subdued,

 • not showy or obtrusive; "clothes in quiet good taste"
  ชื่อพ้อง: restrained,

 • คำกริยา
 • make calm or still; "quiet the dragons of worry and fear"
  ชื่อพ้อง: calm, calm down, tranquilize, tranquillize, tranquillise, quieten, lull, still,

 • become quiet or quieter; "The audience fell silent when the speaker entered"
  ชื่อพ้อง: quieten, hush, quiesce, quiet down, pipe down,

 • คำนาม
 • a disposition free from stress or emotion
  ชื่อพ้อง: repose, placidity, serenity, tranquillity, tranquility,

 • the absence of sound; "he needed silence in order to sleep"; "the street was quiet"
  ชื่อพ้อง: silence,

 • an untroubled state; free from disturbances
  ชื่อพ้อง: tranquillity, tranquility,

 • a period of calm weather; "there was a lull in the storm"
  ชื่อพ้อง: lull,