เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ray แปล

สัทอักษรสากล: [ rei ]  การออกเสียง
"ray" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. รังสี
  ที่เกี่ยวข้อง: รัศมี, ลำแสง ชื่อพ้อง: beam, flash, light, gleam
  2) n. สิ่งเล็กน้อยที่คาดหวัง
  ที่เกี่ยวข้อง: ความคาดหวังเล็กน้อยเกี่ยวกับบางสิ่ง, แสงแห่งความหวัง ชื่อพ้อง: gleam of hope
  3) vi. ส่องแสง
  ที่เกี่ยวข้อง: ฉายแสง ชื่อพ้อง: emit light
  4) vi. ปล่อยรังสี
  ที่เกี่ยวข้อง: ปล่อยรัศมี
  5) n. ปลากระเบน
 • actinic ray    รังสีแอกทินิก
 • alpha ray    n. ลำรังสีของกลุ่มอนุภาคแอลฟา
 • amuro ray    อามุโร่ เรย์
 • beta ray    เคมี ชื่อของรังสีหนึ่งในจำพวกรังสีทั้งสามเป็นรังสีที่แผ่ออกมาโดยวัตถุที่มีกัมมีนตภาพรังสีหลายอย่าง
 • blu-ray    บลูเรย์
 • butterfly ray    ปลาบัตเตอร์ฟลายเรย์
 • cathode ray    รังสีแคโทด
 • cosmic ray    n. รังสีคอสมิก
 • cownose ray    ปลากระเบนจมูกวัว
 • death ray    แสงมฤตยู
 • delta ray    เดลต้าเรย์
 • devil ray    ปลาเดวิลเรย์
 • eagle ray    ['iːglˌreɪ] n. exp. ปลากระเบนนก [plā kra bēn nok]
 • electric ray    n. exp. - ปลากระเบนไฟฟ้า [plā kra bēn fai fā] - ปลากระพง [plā kra phong] - ปลากะพง [plā ka phong]
 • gamma ray    n. รังสีแกมมา
ประโยค
 • เวลามีคนถามว่า นายเป็นพระเจ้าเรอะ นายต้องตอบ "ใช่!"
  'Ray, when someone asks you if you're a God, you say, 'Yes!"
 • พระเจ้า คุณควรที่จะ หาทางหยุดไม่ให้เธอหนีไป เรย์
  God, you were supposed to stop her from leaving, Ray.
 • ถูกต้อง ดังเช่นกับที่เกิดขึ้น\เรย์ ฉันมีอยู่แล้ว
  All right, as it so happens, Ray, I have an in.
 • แต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายที่ฉันทำอยู่ที่นี่
  Ray and I may be a something, but that doesn't change my commitment to what we're doing here.
 • นพรัศมีต้องอยู่ในมือ ของคนอำมหิตที่เราควบคุมได้
  The Ninth Ray must remain in the hands of mindless brutes we can control.
 • ก็ไม่มาก เรย์ ชื่อเจสัน คูเปอร์ ไม่มีอยู่บนกระดาน
  No, not much. Hmm. Ray, Jason Cooper's name isn't on that board.
 • คุณนี่เป็นรังสีของพระอาทิตย์แท้ๆเลยนะ ยินดีด้วย
  You're a real ray of sunshine as-- Congrats.
 • บอกผมซิว่า ซีไอเรย์ รู้เรื่องเพื่อนเก่าคนนี้ไหม
  Tell me, does CI Ray know about this "old friend"?
 • ฉันได้รับสองครั้งแล้ว ผู้ปกครองร้องเรียนมา เรย์
  I've already had two parent complaints, Ray.
 • อย่างไรก็ตาม ผู้ชายชื่อเรย์ ที่เช่าห้องด้านหลัง
  However, a guy named Ray Horton rents out a back room.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • cartilaginous fishes having horizontally flattened bodies and enlarged winglike pectoral fins with gills on the underside; most swim by moving the pectoral fins

 • any of the stiff bony spines in the fin of a fish

 • the syllable naming the second (supertonic) note of any major scale in solmization
  ชื่อพ้อง: re,

 • a column of light (as from a beacon)
  ชื่อพ้อง: beam, beam of light, light beam, ray of light, shaft, shaft of light, irradiation,

 • a group of nearly parallel lines of electromagnetic radiation
  ชื่อพ้อง: beam, electron beam,

 • a branch of an umbel or an umbelliform inflorescence

 • (mathematics) a straight line extending from a point

 • คำกริยา
 • expose to radiation; "irradiate food"
  ชื่อพ้อง: irradiate,

 • extend or spread outward from a center or focus or inward towards a center; "spokes radiate from the hub of the wheel"; "This plants radiate spines in all directions"
  ชื่อพ้อง: radiate,

 • emit as rays; "That tower rays a laser beam for miles across the sky"