เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

spit and polish แปล

การออกเสียง:
"spit and polish" การใช้
คำแปลมือถือ
 • v. exp.
  ทำให้สะอาดเอี่ยมอ่อง [tham hai sa āt īem]
 • spit     1) vi. บ้วนน้ำลาย ที่เกี่ยวข้อง: ถ่มน้ำลาย ชื่อพ้อง: splutter,
 • polish     1) adj. เกี่ยวกับโปแลนด์ 2) n. ชาวโปแลนด์ 3) n. ภาษาโปแลนด์
 • spit at    1) phrase. v. ถ่ม (น้ำลาย, ของเหลว) บน ชื่อพ้อง: spit on 2) phrase. v. ไม่ยอมรับ ที่เกี่ยวข้อง: รังเกียจ, ไม่พอใจ
 • spit in    phrase. v. พ่นใส่ ที่เกี่ยวข้อง: ถ่มใส่, บ้วนใน
 • spit on    1) phrase. v. พ่นใส่ ที่เกี่ยวข้อง: บ้วนใส่, ถ่มใส่ ชื่อพ้อง: spit upon 2) phrase. v. รังเกียจ ที่เกี่ยวข้อง: ไม่นับถือ, ไม่ชอบ ชื่อพ้อง: spit at
 • polish of    1) phrase. v. เสร็จ ที่เกี่ยวข้อง: ทำเสร็จ ชื่อพ้อง: end off, finish off, finish up 2) phrase. v. ทำให้พ่ายแพ้ราบคาบ ชื่อพ้อง: finish off 3) phrase. v. ฆ่า ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ตาย ชื่
 • spit (landform)    สันดอนจะงอย
 • spit at (s.o.)    v. exp. ถ่มน้ำลายใส่ [thom nām lāi sai] [thom nam lāi sai]
 • spit blood    v. exp. รากเลือด [rāk leūat]
 • spit out    phrase. v. พ่นออก ที่เกี่ยวข้อง: บ้วนออก
 • spit up    phrase. v. พ่นขึ้น ที่เกี่ยวข้อง: บ้วนขึ้น ชื่อพ้อง: cough out, cough up
 • spit upon    1) phrase. v. พ่นบน ที่เกี่ยวข้อง: บ้วนใส่, ถ่มใส่ ชื่อพ้อง: spit on 2) phrase. v. รังเกียจ ที่เกี่ยวข้อง: ไม่นับถือ, ไม่ชอบ ชื่อพ้อง: spit at
 • spit-roasted suckling pig    n. exp. หมูหัน [mū han]
 • cut and polish    v. เจียระไน [jīa ra nai]
 • french polish    น้ำยา่ขัดเงาไม้
ประโยค
 • ตอนนี้ก็ต้องมีน้ำลายและขัด
  Now these just need some spit and polish.