เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sugared แปล

การออกเสียง
"sugared" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ที่เพิ่มความหวาน
  ซึ่งผลิตน้ําผึ้ง
  ซึ่งให้น้ําผึ้ง
 • sugarcoat    1) vt. ทำให้พอใจขึ้น ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นที่พอใจ ชื่อพ้อง: flatter 2) vt. เคลือบด้วยน้ำตาล ชื่อพ้อง: coat with sugar
 • sugarcanes    อ้อยสําลี ตะเภา อ้อยตะเภา
 • sugarhouse    n. โรงงานน้ำตาล ที่เกี่ยวข้อง: โรงทำน้ำตาล ชื่อพ้อง: sugar refinery
 • sugarcane second press    n. พวน [phūan]
 • sugariness    รสหวาน ความหวาน ความหวานเกินไป
 • sugarcane mill    n. exp. โรงหีบอ้อย [rōng hīp]
 • sugarloaf    น้ำตาลก้อน
 • sugarcane juice    น้ําอ้อย
 • sugarpie    ที่รัก ของหวาน คนรัก
ความหมาย