เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

surinam แปล

การออกเสียง:
"surinam" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ประเทศสุรินัม
  ประเทศซูรินาเม
  ซูรินาเม
  ประเทศซูรินัม
 • surinam cherry    มะยมฝรั่ง
 • surinam cockroach    n. exp. - แมลงสาบซุรินัม - แมลงสาบสีดำ [ma laēng sāp sī dam] - แมลงสาบสุรินัม
 • surinam river    แม่น้ำซูรินัม แม่น้ำซูรินาเม
 • surinam toad    คางคกซูรินาม
 • common surinam toad    คางคกซูรินาม
 • surinam quassia wood    ประทัดจีน
 • surin, thailand    เทศบาลเมืองสุรินทร์
 • surin ruam phaet hospital    TM โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ [Rōng pha yā bān Su rin Rūam Phaēt]
 • surin royal airport    n. prop. สนามบินสุรินทร์ภักดี [Sa nām bin Su rin Phak dī]
 • surin rajabhat university    org. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [Ma hā wit tha yā lai]
 • surin railway station    สถานีรถไฟสุรินทร์