เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

toastmaster แปล

การออกเสียง
"toastmaster" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ผู้ประกาศการดื่มอวยพร
 • toastlist    รายชื่อบุคคลที่จะมีการดื่มอวยพรให้
 • toasting fork    ส้อม
 • toastmasters international    โทสต์มาสเตอร์คลับ
 • toasting    การปิ้ง การอังไฟ การย่าง
 • toastmistress    หญิงผู้ประกาศการดื่มอวยพร หญิงผู้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง
 • toaster oven    เตาอบขนมปัง
 • tobacco    1) n. ยาสูบ ที่เกี่ยวข้อง: ยาเส้น 2) n. ต้นยาสูบ ที่เกี่ยวข้อง: ใบยาสูบ 3) n. ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใบยาสูบ เช่น บุหรี่ 4) n. การสูบใบยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยาสูบ 5) n. ผลผลิตที่ได้จากการเก
 • toaster    1) n. เครื่องปิ้งขนมปัง ที่เกี่ยวข้อง: เตาปิ้งหรือขนมปัง 2) n. ผู้ดื่มอวยพร ที่เกี่ยวข้อง: ผู้เชิญให้ดื่มอวยพรเจ้าภาพ
 • tobacco authority of thailand    การยาสูบแห่งประเทศไทย
ประโยค
 • สำหรับเหตุการณ์ที่ควรรับผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งคน: ปรมาจารย์บ้านหรือพิธีกร สคริปต์ขนาดเล็กได้รับการออกแบบสำหรับสองผู้นำ เมื่อเตรียมคำเชิญไปยังปาร์ตี้โจรสลัดระบุให้แขกที่มาพักทราบว่าวันหยุดจะใช้งานได้
  For the conduct of the event must answer asat least one person: the owner of the house or the toastmaster. A small scenario is designed for the two leading. When preparing an invitation to a pirate party, indicate to the guests that the holiday will be active, so that they are ready in advance for the performance of collective tasks.
ความหมาย
  คำนาม
 • the person who proposes toasts and introduces speakers at a banquet
  ชื่อพ้อง: symposiarch,