เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

unblemished แปล

การออกเสียง:
"unblemished" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. ซึ่งไม่มีมลทิน
  ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีมลทิน, ซึ่งบริสุทธ, ซึ่งไม่ด่างพร้อย ชื่อพ้อง: unpolluted, unsoiled คำตรงข้าม: blemished, polluted
 • be unblemished    เกลี้ยงเกลา หมดจด
 • spotless unblemished    สะอาด บริสุทธิ์ สดใส หมดจด ผ่องแผ้ว แผ้วผ่อง แผ้ว
 • unbleached cotton thread    n. ด้ายดิบ ที่เกี่ยวข้อง: ด้ายที่ไม่ย้อมสี
 • unbleached cloth    X ผ้าดิบ [phā dip]
 • unblessed    อย่างชั่วร้าย
 • unbleached    adj. ซึ่งไม่ได้ฟอกสี
 • unblinking    adj. ซึ่งไม่กระพริบตา ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่สะทกสะท้าน, ซึ่งตาค้าง
 • unblameable    ไร้มายา
 • unblinkingly    adv. อย่างไม่กระพริบตา ที่เกี่ยวข้อง: อย่างไม่สะทกสะท้าน
 • unbiunium    อูนไบอันเนียม
 • unblock    เพิกถอนการอายัด ยกเลิกการควบคุม เอาสิ่งกีดขวางออก
ประโยค
 • คุณจะไม่มีหญิงสาวคนหนึ่ง ที่ยอดเยี่ยมจากทั่วโลก
  You are no longer a girl, unblemished by the world.
 • 4.มีคุณธรรม และ จริยธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย
  work morally and ethically with an unblemished work record
 • ผลการเรียนของเธอไม่มีด่างพร้อยมาตลอด
  Your transcript is a series of unblemished a's.
 • ในอดีตพวกเขาไม่สามารถ หาวัวสาวขนแดงที่ไม่มีตำหนิได้ แต่ตอนนี้
  In the past, they were unable to find an unblemished red heifer, but now
 • ฉันเป็นคนแรกที่รู้ว่า วิญญาณของนายนั้น มัน... ไกลจากคำว่าบริสุทธิ์
  I know firsthand that that soul of yours is... far from unblemished.
 • จงลองดูคนเหล่านี้เสียก่อนด้วย และเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้ว จึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งผู้ช่วย
  3:10 And they must also be well-tried men, and when found to be of unblemished character then let them serve as deacons.
 • เพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบคริสตจักรที่มีสง่าราศีแด่พระองค์เอง ไม่มีจุดด่างพร้อย ริ้วรอย หรือมลทินใดๆเลย แต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ
  5:27 that He might present the Church to Himself a glorious bride, without spot or wrinkle or any other defect, but to be holy and unblemished.
 • ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์ของพระองค์ด้วยความรัก
  1:4 according as He did choose us in him before the foundation of the world, for our being holy and unblemished before Him, in love,
 • เพื่อท่านทั้งหลายจะปราศจากตำหนิและไม่มีความผิด เป็น `บุตรที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้า' ในท่ามกลาง `ยุคที่คดโกงและวิปลาส' ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลก
  2:15 that ye may become blameless and harmless, children of God, unblemished in the midst of a generation crooked and perverse, among whom ye do appear as luminaries in the world,
 • แต่ที่สำคัญคือ เป็นวัดที่เคยมี “พระครูวิมลคุณากร (ศุข)" หรือที่ชาวบ้านรู้จักในนาม "หลวงปู่ศุข" พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ซึ่งเคยเป็นอาจารย์ของเสด็จใน "กรมหลวงชุมพรเขตตุอุดมศักดิ์" พระราชโอรสในรัชกาลที่ 5
  But the key is A measure that has "Provost unblemished Kunakorn (Suk)" or the locals known as the "Grandfather Sook," the instructor said. Who had been a teacher came in. "Krom Luang Chumphon Khet Udomsak Juventud" son of the King 5.
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • free from physical or moral spots or stains; "an unblemished record"; "an unblemished complexion"
  ชื่อพ้อง: unmarred, unmutilated,