เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

vehicle แปล

สัทอักษรสากล: [ 'vi:ikl ]  การออกเสียง
พหูพจน์: vehicles   
"vehicle" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. ยานพาหนะ
  ที่เกี่ยวข้อง: รถ, พาหนะ, ยานยนต์, สิ่งขับเคลื่อน ชื่อพ้อง: converyance, transport
  2) n. สื่อกลาง
  ที่เกี่ยวข้อง: สื่อนำ, สิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จ ความเชื่อหรืออื่นๆ ชื่อพ้อง: channel, means, medium
ประโยค
 • ปลอดภัยสำหรับอินทรี(ท่านประธาธิบดี)ที่จะออกจากรถ
  Safe for Eagle to exit vehicle.
 • ทีมของผมเก็บเสบียงและยานพาหนะเท่าที่จะเอาไปได้
  My team grabbed whatever supplies and vehicles we could and abandoned our post.
 • กลไกทุกรูปแบบของรัฐ กำลังมุ่งหน้าเข้าหาเป้าหมาย
  All manner of government vehicle are converging on subjects.
 • ฉันไม่ได้ใช้ในการขับรถ ยานพาหนะหลายเพลาเหล่านี้
  I'm not used to driving these multi-axle vehicles.
 • หอยนางรมต้องกินคู่กับ ขนมปังกรอบและซอสมะเขือเทศ
  Oysters are a vehicle for crackers and ketchup.
 • ขับรถมัสเซิลสีดำ... ตรงกับรถที่เคยขับเข้า-ออกที่อู่
  Drives a black muscle car similar to the vehicle I.D.'d at the garage drive-by.
 • ถ้าผมรู้ว่าพวกนั้น\จะโยนรถทิ้งอีกคันเมื่อคืนนี้
  If I had known they were gonna dump another vehicle,
 • เรายังตรวจสอบกัมมันตรังสี ที่รถและเซฟเฮ้าส์ด้วย
  We're also checking the vehicle and the safe house for radiation.
 • รถฉุกเฉินเท่านั้น อนุญาตให้เข้าถึงบริเวณเส้นนี้
  Emergency vehicles only are allowed access beyond this perimeter.
 • เบลารุสใช้หมู่บ้านปลอม เป็นจุดพัก อาวุธและพาหนะ
  It seems Belarus is using this fake village as a holding station for weapons and vehicles destined for hostile nations.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a conveyance that transports people or objects

 • a medium for the expression or achievement of something; "his editorials provided a vehicle for his political views"; "a congregation is a vehicle of group identity"; "the play was just a vehicle to display her talents"

 • any inanimate object (as a towel or money or clothing or dishes or books or toys etc.) that can transmit infectious agents from one person to another
  ชื่อพ้อง: fomite,

 • any substance that facilitates the use of a drug or pigment or other material that is mixed with it