เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

victoria แปล

การออกเสียง
"victoria" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย
  ที่เกี่ยวข้อง: พระราชินีปกครองประเทศอังกฤษในช่วงปีค.ศ 1819-1901 และปกครองอินเดียในช่วงปีค.ศ 1876-1901)
 • ciudad victoria    เมืองเซียแดดวิกตอเรีย
 • lake victoria    [ˌleɪkvɪk'tɔːrɪə] n. prop. ทะเลสาบวิกตอเรีย [tha lē sāp]
 • queen victoria    สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย
 • state of victoria    n. prop. รัฐวิกตอเรีย
 • victoria (australia)    รัฐวิกทอเรีย; รัฐวิกตอเรีย
 • victoria (mythology)    วิกตอเรีย (เทพปกรณัม)
 • victoria (plant)    บัววิกตอเรีย
 • victoria azarenka    วิคตอเรีย อซาเรนกา
 • victoria beckham    วิกทอเรีย เบคแคม
 • victoria cross    n. เหรียญอิสริยาภรณ์ของกองทัพอังกฤษ ที่เกี่ยวข้อง: เป็นเหรียญสำหรับทหารที่กล้าหาญเป็นพิเศษ
 • victoria day    วันวิคตอเรีย
 • victoria falls    น้ำตกวิกตอเรีย น้ำตกอิกัวซู
 • victoria justice    วิกตอเรีย จัสติซ
 • victoria land    ดินแดนวิกตอเรีย
 • victoria nyanza    ทะเลสาบวิกตอเรีย
ประโยค
 • วิคตอเรีย ถ้าคุณแต่งกับผม ผมยอมข้ามทะเล ข้ามทวีป
  Victoria, for your hand in marriage, I'd cross oceans or continents.
 • คนทั้งเมืองกลัวกันแทบตาย และถ้าคุณไม่ยอมบอกอะไร
  I've got a public in frenzy out there and if you don't fill me in, I'll have you in there playing Victoria and Albert quicker than a bookies runner
 • ที่เราต้องการคือให้วิคทอเรีย และคอนราดฝังเขาเอง
  All we need is for Victoria and Conrad to bury him in it.
 • เธอเป็นจิตแพทย์อยู่ที่ โรงพยาบาลประสาทวิคตอเรีย
  She's a psycho-pharmacologist at Victoria Psychiatric Hospital.
 • ไทเลอร์มีสุนทรพจน์ ที่เปิดโปงคอนราดกับวิคตอเรีย
  Tyler got hold of a shredded speech exposing Conrad and Victoria.
 • และวิคตอเรีย คุณช่วย กรุณาเอาแหวนให้เราดูได้ไหม?
  And, Victoria, can you please show us the ring?
 • ไม่พบร่องรอยผู้บุกรุก แต่วิคทอเรียมาป้วนเปี้ยน\
  No sign of the intruder. But Victoria continues to make appearances.
 • คุณเป็นอย่างนี้ ตั้งแต่คุณไปดื่มชา กับวิคตอเรีย
  You've been like this ever since your tea with Victoria.
 • เธอมีความเสี่ยงที่จะแฉ วิคตอเรีย ผมไม่มีทางเลือก
  She has the power to expose us, Victoria.
 • ฉันวิคตอเรีย แฮนเซน ฉันเป็นตัวสำรองเต้นของเธอค่ะ
  I'm Victoria Hansen. I'm her understudy.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5