เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

xcvii แปล

การออกเสียง:
"xcvii" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ๙๗
  เก้าสิบเจ็ด
 • xcvi    เก้าสิบหก ๙๖
 • xcv    เก้าสิบห้า ๙๕
 • xcviii    ๙๘ เก้าสิบแปด
 • xcl    ๑๙๐ หนึ่งร้อยเก้าสิบ
 • xd    abbr. คำย่อของ ex-dividend
 • xciv    เก้าสิบสี่ ๙๔
 • xe    abbr. สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ xenon
 • xciii    ๙๓ เก้าสิบสาม
 • xe bang fai river    เซบั้งไฟ