เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

yard แปล

สัทอักษรสากล: [ jɑ:d ]  การออกเสียง
"yard" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. สนาม
  2) n. หลา (ยาวเท่ากับ 3 ฟุต หรือ 0.9144 เมตร)
  ที่เกี่ยวข้อง: ระยะ 3 ฟุต
  3) n. คานยาวพยุงใบเรือ
  4) n. 100 ดอลลาร์ (แสลง)
  5) n. ลานบ้าน
  ที่เกี่ยวข้อง: ลาน, สนาม, บริเวณบ้าน, สนามรอบบ้าน
  6) n. สนามที่มีรั้วล้อมรอบตัวอาคาร
  7) n. ลานเอนกประสงค์
  8) n. สถานที่เก็บรถไฟ
  9) n. คอกปศุสัตว์
  ที่เกี่ยวข้อง: เล้า, คอก
  10) n. ทุ่งหญ้าฤดูหนาวของสัตว์จำพวกกวาง
  11) vt. เอาสัตว์เข้าคอก
 • back yard    สนามหลังบ้าน
 • chicken yard    คอกไก่ เล้าไก่ คอกสัตว์ปีก
 • cubic yard    หลา คิวบิกหลา
 • front yard    สนามหญ้าหน้าบ้าน หน้าบ้าน
 • hen yard    คอกไก่ เล้าไก่ คอกสัตว์ปีก
 • holding yard    คอกปศุสัตว์ชั่วคราว
 • lumber yard    ร้านขายไม้
 • mizzen-yard    ไม้ขวางสำหรับขึงใบเสาเรือ
 • navy yard    n. อู่ต่อเรือ ที่เกี่ยวข้อง: อู่ซ่อมเรือ, อู่เก็บเรือ ชื่อพ้อง: shipyard
 • navy-yard    โรงหล่อ
 • railroad yard    ลานจัดขบวนรถไฟ ลานสับเปลี่ยนขบวนรถไฟ
 • railway yard    สถานีสับเปลี่ยนขบวนรถ
 • scotland yard    1) n. สำนักงานตำรวจสันติบาลของอังกฤษ 2) n. ถนนในกรุงลอนดอน
 • side yard    สนามหญ้าข้างบ้าน
 • square yard    ตารางหลา ตร.ว. ตารางวา
ประโยค
 • มีคนโทรแจ้งว่าคุณสุภาพบรุษได้ปัสสาวะลงสนามหญ้า
  The caller said a gentleman was urinating in the yard.
 • ไม่กี่เดือนหลังเกิด 9/11 ผมถูกส่งไปสก็อตแลนด์ยาร์ด
  A few months after 9/11 I was assigned to Scotland Yard
 • แต่ถ้าสายยางไม่กลับไปอยู่ในสนามบ้านฉันพรุ่งนี้
  But if that hose ain't back in my yard by tomorrow,
 • แล้วชาวบ้านก็ขว้างขยะเข้าไปทั่วสนามหน้าบ้านเขา
  And they threw garbage all over his yard.
 • คุณเจอผมเมื่อปีที่แล้ว ที่สนามหญ้าหน้าบ้านของผม
  You found me last year in my front yard, Morgan.
 • ฟังนะ ไม่มีใครอยากจะเปิดท้ายขายของบ้านนายหรอกนะ
  Look, no one wants to hold a yard sale.
 • ผมกำลังคิดจะขายของเลหลัง หน้าบ้านอาทิตย์หน้าน่ะ
  I'm thinking of having a yard sale next week.
 • ตอนแรกชั้นก็คิดอย่างงั้น จนเขาบอกว่า "เศษวัชชพืช"
  I thought that too, until he said "yard trimmings."
 • ประตูหลังบ้านก็ต้องทาสีใหม่ สวนต้องจัดแต่งใหม่
  The back door needs to be painted, the yard needs landscaping.
 • มันมีอุโมงค์ลับ จากหน้าบ้านนายมาที่หลังบ้านฉัน
  But... there was a secret tunnel connecting your front yard to my back yard.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • an enclosure for animals (as chicken or livestock)

 • a long horizontal spar tapered at the end and used to support and spread a square sail or lateen

 • the enclosed land around a house or other building; "it was a small house with almost no yard"
  ชื่อพ้อง: grounds, curtilage,

 • an area having a network of railway tracks and sidings for storage and maintenance of cars and engines
  ชื่อพ้อง: railway yard, railyard,

 • a tract of land enclosed for particular activities (sometimes paved and usually associated with buildings); "they opened a repair yard on the edge of town"

 • a tract of land where logs are accumulated

 • a unit of volume (as for sand or gravel)
  ชื่อพ้อง: cubic yard,

 • a unit of length equal to 3 feet; defined as 91.44 centimeters; originally taken to be the average length of a stride
  ชื่อพ้อง: pace,

 • the cardinal number that is the product of 10 and 100
  ชื่อพ้อง: thousand, one thousand, 1000, M, K, chiliad, G, grand, thou,