เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zaglossus แปล

การออกเสียง:
"zaglossus" การใช้
คำแปลมือถือ
 • สกุลซากลอสซัส
 • genus zaglossus    สกุลซากลอสซัส
 • zagazig    อัซซะกอซีก
 • zag    vi. เคลื่อนที่เป็นรูปฟันปลา ที่เกี่ยวข้อง: เคลื่อนที่อย่างเร็ว
 • zagreb    ['zɑːgreb] n. prop. ซาเกร็บ
 • zaftig    กลิ่นมากเกินไป กลิ่นดี มัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรา อั๋น อวบอั๋น หอมหวาน หวานฉ่ำ ล่ํา อ้วน ติดอกติดใจ หวานมากเกินไป ยั่วยวนกามกิเลส รสดี
 • zagros mountains    ['zɑːgrəs] n. prop. เทือกเขาซากรอส [theūak khao]
 • zadok the priest    เซดอกเดอะพรีสต์
 • zaha hadid    ซาฮา ฮาดิด
 • zadig    ซาดิก
 • zaha hadid buildings    สิ่งก่อสร้างโดยซาฮา ฮาดิด