เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zagros mountains แปล

การออกเสียง
คำแปลมือถือ
 • ['zɑːgrəs]
  n. prop.
  เทือกเขาซากรอส [theūak khao]
 • mountains     ที่สูง พื้นที่สูง ภูเขาลูกเล็ก พื้นที่ภูเขา หุบเขาที่สูง เนินเขา
 • altai mountains = altay mountains    n. prop. เทือกเขาอัลไต
 • adirondack mountains    เทือกเขาอาอิรอนเดกส์ เทือกเขาอาดิรอนเดก
 • ahaggar mountains    เทือกเขาอาฮักการ์
 • altai mountains    เทือกเขาอัลไต
 • altay mountains    เทือกเขาอัลไต
 • andes mountains    n. prop. เทือกเขาแอนดีส [Theūak khao Aēn dīt]
 • apennine mountains    เทือกเขาแอเพนไนน์
 • appalachian mountains    เทือกเขาแอปปาลาเชียน
 • atlas mountains    แอลจีเรีย ประเทศแอลจีเรีย เทือกเขาแอตลาส
 • balkan mountains    เทือกเขาบอลข่าน
 • bintang mountains    n. prop. เทือกเขาบินดัง [Theūak khao Bin dang]
 • cambrian mountains    เทือกเขาแคมเบรียน
 • cantabrian mountains    เทือกเขาแคนตาเบรียน
 • carpathian mountains    เทือกเขาคาร์ปาเทียนส์