เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zaire แปล

สัทอักษรสากล: ['zairei]  การออกเสียง
"zaire" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. สาธารณรัฐซาเอียร์ในภาคกลางของแอฟริกา
  2) n. หน่วยเงินตราของประเทศซาเอียร์
ประโยค
 • 2019 48 ชั่วโมง 7 วัน 14 วัน 28 วัน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน ตั้งแต่เริ่มต้น
  Zaire J Brooks - 2019 : #212. 12 Sales (73 Points) - 6 Months : #62. 30 Sales (232 Points) - 12 Months : #113. 30 Sales (232 Points) - All Time : #145. 30 Sales (232 Points).
 • พ่อขอโทษที่เอริคกลับมาไม่ทันจากไซยาร์
  I'm just sorry that Eric couldn't make it back from Zaire.
 • ดาษเฉพาะ กับเพื่อนบ้านของพวกเขา, ลูบา,
  To the Djaga of Zaire, specifically "smallpox."
 • แม่น้ำที่มี Z ในตอนต้น: ซาอีร์
  River with Z in the beginning: Zaire
 • มันไม่ใช่ที่ "ไซรี" น่ะ เลนนี่
  It's not fucking Zaire, Lenny.
 • ซาเอียร์แผนที่แม่น้ำ
  Zaire river map
 • ซาเอียร์บนโลกแผนที่
  Zaire on world map
 • ฝนกำลังบินอยู่กับซาอีร์จนกระทั่งถึงช่วงเที่ยงของประสบการณ์เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นกำลังมาบ่อย
  Rain was flying with the Zaire until the lunchtime of the experience due to the typhoon often coming.
ความหมาย
  คำนาม
 • the basic unit of money in Zaire