เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zeal แปล

สัทอักษรสากล: [ zi:l ]  การออกเสียง
"zeal" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ความกระตือรือร้นจนเกินไป
  ที่เกี่ยวข้อง: ความปรารถนาอย่างมาก, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดใจจ่อ, ความเร่าร้อน
 • zeal for something    ความชอบ ความชื่นชอบ ความชื่นชม
 • zeal for sth    n. ความชื่นชอบ [khwām cheūn chøp]
 • teach with tireless zeal    v. พร่ำสอน [phram søn]
 • zea mexicana    ข้าวโพดทีโอซินเท
 • zea mays    อินเดียนคอร์น ข้าวโพด
 • zea (พืช)    zea (plant)
 • zea (plant)    zea (พืช)
 • zealand    n. นิวซีแลนด์ New n. ประเทศนิวซีแลนด์
 • zea    สกุลซี
 • zealander    ชาวซีแลนด์
ประโยค
 • ความกระตือรือร้นในการประกอบอาชีพเกินกว่าปกติ
  zeal for professional activity beyond the ordinary;
 • ดอกไม้กับสายฝน และความหลงใหลในความเผ็ดร้อนของวัยสาว
  The flower and the rain and the obsessing over her youthful zeal?
 • ผมซาบซึ้งที่หลวงพ่อกรุณา แต่การทำบาปของลูก
  I appreciate your zeal, padre, but my transgressions
 • ผู้หญิงไร้ยางอายตีแผ่ความกระตือรือร้น 2:57 916240%
  Shameless lady exposes zeal 2:57 930240%
 • 19 นำพาความกระตือรือร้นอันทรงพลังด้วยการติดฉลากสีดำของราศีมีน
  Carry the powerful zeal with the black labeling of the Pisces
 • หากคุณทำงานให้ผู้อื่น จงทำด้วยความกระตือรือร้นใส่ใจเสมือนกับคุณทำเพื่อตนเอง
  "When you are labouring for others, let it be with the same zeal as if it were for yourself."
 • 78:5 นานแค่ไหน, ข้า แต่พระเจ้า? คุณจะโกรธจนจบ? จะกระตือรือร้นของคุณจะพลุ่งขึ้นเหมือนไฟไหม้?
  78:5 How long, O Lord? Will you be angry until the end? Will your zeal be kindled like a fire?
 • 118:139 ความกระตือรือร้นของฉันได้เกิดจากฉันไปทรุดโทรมไป, เพราะศัตรูของเราได้ลืมคำพูดของคุณ.
  118:139 My zeal has caused me to pine away, because my enemies have forgotten your words.
 • 2:58 เอลียาห์, เพราะเขามีความกระตือรือร้นมีความกระตือรือร้นสำหรับกฎหมาย, ที่ได้รับไปสู่สวรรค์.
  2:58 Elijah, since he was zealous with a zeal for the law, was received into heaven.
 • 139 ความเร่าร้อนของข้าพระองค์เผาข้าพระองค์อยู่ เพราะคู่อริของข้าพระองค์ลืมพระวจนะของพระองค์
  139 My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten thy words.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3
ความหมาย
  คำนาม
 • prompt willingness; "readiness to continue discussions"; "they showed no eagerness to spread the gospel"; "they disliked his zeal in demonstrating his superiority"; "he tried to explain his forwardness in battle"
  ชื่อพ้อง: readiness, eagerness, forwardness,

 • excessive fervor to do something or accomplish some end; "he had an absolute zeal for litigation"

 • a feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause); "they were imbued with a revolutionary ardor"; "he felt a kind of religious zeal"
  ชื่อพ้อง: ardor, ardour, elan,