×

kanamycin แปลว่า

การออกเสียง   kanamycin การใช้

ประโยค

 1. ผงคาคามาซินมีจำหน่ายในขวด 10 มล. บรรจุในกล่องกระดาษแข็ง 1, 10, 50 ชิ้น
  Kanamycin powder is sold in vials of 10 ml, which are placed in cardboard packs of 1, 10, 50 pcs.
 2. คำอื่น ๆ

  1. "kanako hirai" แปล
  2. "kanamajiri" แปล
  3. "kanamara matsuri" แปล
  4. "kaname tōsen" แปล
  5. "kanamemo" แปล
  6. "kanamycin a" แปล
  7. "kananga" แปล
  8. "kanaphan puitrakul" แปล
  9. "kanara" แปล
  10. "kaname tōsen" แปล
  11. "kanamemo" แปล
  12. "kanamycin a" แปล
  13. "kananga" แปล
  ไซต์เดสก์ท็อป

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 WordTech