×

kanamycin การใช้

"kanamycin" แปล  

ประโยค

 1. ผงคาคามาซินมีจำหน่ายในขวด 10 มล. บรรจุในกล่องกระดาษแข็ง 1, 10, 50 ชิ้น
  Kanamycin powder is sold in vials of 10 ml, which are placed in cardboard packs of 1, 10, 50 pcs.

คำอื่น ๆ

 1. "kampuchean" การใช้
 2. "kan air" การใช้
 3. "kan river" การใช้
 4. "kan-etsu expressway" การใช้
 5. "kana" การใช้
 6. "kanaf" การใช้
 7. "kanagawa" การใช้
 8. "kanagawa prefecture" การใช้
 9. "kanak" การใช้
 10. "kanaka" การใช้
 11. "kanamycin a" การใช้
 12. "kanamycin resistance" การใช้
 13. "kananga" การใช้
 14. "kanara" การใช้
 15. "kanarese" การใช้
 16. "kanawha" การใช้
 17. "kanawha river" การใช้
 18. "kanazawa" การใช้
 19. "kanazawa station" การใช้
ไซต์เดสก์ท็อป

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 WordTech